Hopp til innhold

OL-søknaden sendt

Den første OL-søknaden til IOC ble mandag offentliggjort i sin helhet på Oslo2022s nettsider, og er tilgjengelig for nedlasting.

Sammen med NIF har Oslo kommune i dag sendt første søknad til IOC om å være vertsby for De olympiske og paralympiske vinterleker i 2022. 

– Dette er en stor og viktig milepæl. Vi er nå en del av den internasjonale konkurransen om å få tildelt vinterlekene i 2022. Søknaden gir en god beskrivelse av hvordan et nytt norsk OL kan arrangeres. OL-søknaden er fundamentert i norske, demokratiske verdier og med investeringer i idrettsanlegg det er stort behov for, sier byrådsleder i Oslo og leder av søkerkomiteen, Stian Berger Røsland.

- Søknaden beskriver vårt konsept og hvordan vi har tenkt å gjennomføre lekene hos oss. Søknadens kvalitet vil avgjøre om vi kvalifiserer oss til siste runde. Den andre og endelige søknaden vil utdype konseptet og løsningene og sendes etter at stortinget har tatt stilling til statsgaranti og statstilskudd

Samlet består OL-søknaden av to deler. Den første delen, strekker seg over 11 kapitler. Teksten er på 87 sider og omhandler blant annet visjon og konsept, arenaplasseringer, transport, sikkerhet og finansiering. Basert på CAP velger IOC normalt tre til fire kandidatbyer.

– OL i Sotsji viste med all tydelighet at selv om Norge er et lite land, er vi en av verdens største vinteridrettsnasjoner. Om åtte år kan det være vår tur til å invitere utøvere og publikum fra hele verden til en inkluderende feiring av fantastiske idrettsprestasjoner, sier Røsland.

Et godt beslutningsgrunnlag

Del to av søknaden, som også betegnes som selve OL-søknaden, vil inkludere en statsgaranti. Den sendes først i januar 2015, dersom Stortinget bestemmer seg for at Norge skal søke. Det er forventet at Stortinget vil behandle OL-søknaden høsten 2014.

– OL-planene er blitt til gjennom et omfattende arbeid i norsk idrett og i Oslo kommune i nærmere to år. I dette arbeidet er utøverne og publikum satt i sentrum, og planene møter eksisterende behov for investeringer i idrettsanlegg og infrastruktur. Det er et nær enstemmig Idrettsting som har bedt oss utarbeide en søknad om OL og Paralympics til Norge i 2022 og søknaden har stått seg godt gjennom to eksterne kvalitetssikringer. Vi mener derfor Regjeringen og Stortinget har et godt beslutningsgrunnlag, sier president i Norges idrettsforbund og nestleder i søkerkomiteen, Børre Rognlien.

Fyller hver kvadratmeter med idrett

Oslo står overfor en historisk befolkningsvekst. I løpet av ti år vil hovedstaden kunne ha fått 100 000 nye innbyggere. Kampen om treningstid i idrettshallene tilspisser seg. Det er et stort behov for idrettsanlegg og infrastruktur. Nye anlegg vil for ettertiden brukes av både elite- og breddeidretten, og av både sommer- og vinteridrettene. Som en del av OL-investeringene skal det blant annet bygges en ny hockeyhall på Jordal, i indre Oslo øst.

– På Jordal er det kanskje satt olympisk rekord i etterbruk. Hallen som ble bygget til OL i Oslo i 1952 brukes fortsatt hver dag, året rundt, av ivrige hockeyspillere på alle nivåer. Til OL i 2022 vil vi bygge en ny storstue for hockey ved siden av den gamle 52-hallen, og vi vet at hver kvadratmeter vil fylles av barn og ungdom – både bredde og elite, sier OL-byråd Hallstein Bjercke.

Samhold og tilhørighet i hele nasjonen

I tillegg til den nye hockeyhallen på Jordal vil det til et OL i 2022 bygges fire nye ishaller, som etter lekene tilpasses etterbruk for både bredde- og toppidretten. Det vil også bli bygget et nytt anlegg for skiskyting og handicapidretter på Grønmo, sør i Oslo. Deltager-, medielandsby og mediesenter vil etter OL gjøres om til studentboliger og boliger, og løfte et område øst i Oslo som i dag har et stort potensiale. I Lillehammerregionen vil konseptet medføre gjenbruk av alpintanleggene i Hafjell og Kvitfjell, samt bob- og akebanen på Hunderfossen.

– Sammen med de samarbeidende kommunene Lørenskog, Lillehammer, Øyer, Ringebu og Bærum, har vi som mål å forene gjenbruk, etterbruk og fornuftige investeringer med spektakulære opplevelser for utøvere og publikum fra hele verden, sier Bjercke.

– Et OL og Paralympics på hjemmebane vil bety et taktskifte for hele norsk idrett, sier Børre Rognlien.

– Lekene vil kunne inspirere, bygge samhold og tilhørighet i hele nasjonen. Dette er noe vi unner en ny generasjon å oppleve, sier Stian Berger Røsland.

Se hele søknaden på  www.oslo2022.oslo.kommune.no/cap

 

NIF-EPI03, 03