Hopp til innhold

Skitinget 2014

Norges Skiforbund innkaller med dette til Skiting på Hotel Alexandra i Loen 14-15. juni 2014

For mer informasjon se vedlagte innkalling (pdf). Vedlagt ligger også en foreløpig liste over representasjon (pdf) på  Skitinget. Endelig oversikt over antall representanter vil bli utarbeidet så snart idrettsregistreringen for 2013 er gjennomført.

Forslagsfrist for saker som ønskes behandlet på Skitinget er 14. mars.

Informasjon om Skitinget, fagmøter, påmelding og dokumenter vil løpende bli lagt ut på www.skiforbundet.no

NIF-EPI02, 02