Hopp til innhold

Stein Opsal (t.v.) og Åge Skinstad. (NTB Scanpix)

Avtale med Petter Northug

Vi er godt fornøyde med at vi ble enige med Petter Northug for kommende vinter.

Gjennom den informasjonen som ble gitt på høstmøtet i oktober, er dere alle godt kjent med prosessen. Det har vært en prosess der Skistyret har vært opptatt av likhetsprinsippet og å verne om det fellesskapet som vi alle er en del av og er stolte av.

Vi er derfor godt fornøyde med at Petter Northug signerte en landslagsavtale lørdag kveld med de unntak som dere er godt kjent med fra informasjonen på høstmøtet. Endringen fra høstmøtet er at sluttdatoen ble 7. april og ikke 15. april.

VI ser at media er opptatt av hvem som er vinnere og hvem som er tapere, hvem som har gitt mest og hvem som har fått mest. For oss handlet dette om å ivareta fellesskapets interesser, noe dere også klart ga utrykk for på Gardermoen, men samtidig forsøke å finne en løsning slik at Petter Northug kan delta internasjonalt i vinter. Det lykkes vi med.

Avtalen ble skrevet under innen fristen og vil gjelde fra 24. november, dagen etter Beitostølen. Sluttdato ble 7. april. Det har vært mye fokus på sluttdato i media. I vår informasjon til dere på høstmøte, ble 15. april kommunisert. Det har vi også stått fast bestemt på, mens motparten har ment at avtalen skulle avsluttes 15. mars. Sent lørdag kveld kom det et utspill fra teamet til Petter om sluttdato 7. april. Etter en intern diskusjon, ble vi enige om at det ville virke veldig firkantet av Norges Skiforbund å ikke gi denne uken. En uke som er etter at vintersesongen og påsken er over.  Vi ønsket ikke at en ubetydelig uke, for alle parter, på slutten av sesongen skulle være det som til slutt gjorde at vi ikke ble enige.

Med dette så ønsker vi å takke dere alle for at dere så tydelig har stått sammen med oss og gitt klart uttrykk for at dere støtter de vedtakene som skistyret og langrennskomiteen har fattet. Det har gjort oss veldig trygge på at vi tilhører en organisasjon hvor fellesskapet står sterkt og hvor vi ønsker å beskytte den modellen som gjennom årtider har gitt oss mange uforglemmelige øyeblikk.

NIF-EPI03, 03