Hopp til innhold

Veien videre uten olympiske og paralympiske leker i Norge i 2022

Ja, da er det dessverre over. I dag ble Oslo kommunes og norsk idretts søknad om olympiske og paraolympiske leker i 2022 trukket.

Jeg skal ikke gå inn på noen dypere analyse om hva som gikk galt i dag. Det må vi komme tilbake til gjennom en grundigere evaluering. Men som den største representanten for vinteridrettsforbundene har Norges Skiforbund lagt vekt på hvilket enormt løft et OL ville hatt for norsk vinteridrett. Det har vært en krevende prosess, hvor det tidvis har vært vanskelig å nå igjennom med gode og rasjonelle argumenter for å arrangere OL og PL i Norge.

Jeg vil derfor rette en stor takk til alle som har bidratt i søknadsprosessen og til å spre skisportens positive forventninger knyttet til de muligheter som ville følge av å kunne arrangere nok et OL på norsk snø. Jeg vil takke dere alle for små og store bidrag i prosessen. Svært mange har stått helhjertet på for en sak som vi har hatt stor tro på. Denne entusiasmen skal vi ta med oss i vårt videre arbeid for norsk skiidrett. Søknadsprosessen har imidlertid også synliggjort på en god måte behovet for nye vintersportsanlegg. En trøst i dag er at disse anleggene vil bli ferdigstilt uavhengig av utfallet av OL2022-prosessen, om enn med en noe endret tidsplan.

Men, det er bare å konstatere at Norge for tredje gang på rad sier nei til å søke om olympiske og paralympiske leker – første gang for lekene i 2014, andre gang for 2018 og nå for 2022. For meg er det et paradoks at den mestvinnende vinteridrettsnasjonen ikke ser de store mulighetene som ligger i et slikt arrangement. Alle vi som stod i prosessen rundt Lillehammer-OL i 1994 kan vitne om de mange positive resultatene av et OL-arrangement, ringvirkninger som vi ennå den dag i dag kan høste fruktene av. Derfor er det også under to år siden et samlet storting i den nye idrettsmeldingen klart og tydelig ga utrykk for at Norge bør påta seg vertsrollen av olympiske og paralympiske vinterleker.

OL og PL diskusjonen ble til syvende og sist et spørsmål om penger og IOC. Få klarte å heve diskusjonen til et mer overordnet nivå om hva dette faktisk kunne betydd for det internasjonale idrettsfellesskapet, for Norge og for norsk idrett. Men i et demokratisk land, som vi heldigvis lever i, må vi respektere den beslutningen som er tatt.

Det er et samlet ski-Norge som har arbeidet for at Norge skulle søke å få tildelt olympiske og paralympiske leker i 2022. Jeg er av den oppfatning at Norge kunne ha arrangert framtidens olympiske og paralympiske leker. Jeg tror Norge kunne ha betydd en viktig endring i OL og IOC sin historie hvis vi hadde stått løpet ut og tatt det ansvaret. Jeg er fortsatt overbevist om at vi i langt større grad kunne påvirket OL og IOC ved å arbeide sammen med de hver dag i 7 år, i stedet for nå å stå på sidelinjen mens enten Almaty eller Beijing tar dette ansvaret.

Vi har fortsatt mye å glede oss over og mange nye og spennende oppgaver og mål å arbeide mot. Om under en måned starter WC-sesongen. Kommende vinter skal vi arrangere junior-VM i alpint i Hafjell. I tillegg skal det arrangeres små og store skirenn over hele landet gjennom hele vinteren.

Hverdagsidretten stopper ikke opp med dagens utfall av OL2022-prosessen. Jeg kommer sjøl i dag fra Trondheim, hvor forberedelsene til en søknad til VM i nordiske grener i 2021 er i full gang. For egen del så skal jeg allerede på lørdag være med å åpne to nye plastbakker i hoppanlegget Hasselbakken i Skien, K7 og K19. Det er den driftige klubben Skotfoss T. & I.F. som har stått for utbyggingen. Der som alle andre steder i Norge, er det frivilligheten og dugnadsinnsatsen som er fundamentet i det vi alle jobber for: «Mange, gode og glade skiløpere».

Lykke til med sesongen!

Skihilsen

Erik Røste

NIF-EPI02, 02