Hopp til innhold

Påminnelse utstyrsordningen 2015

I perioden 02. oktober til 29. oktober kan klubber søke om spillemidler til utstyr.

Søknad fremmes gjennom Klubben Online, og alle klubber har fått tilsendt e-post med passord fra NIF. Har ikke klubben fått dette, så kontakt Klubbsupport, og dere må sjekke kontaktadressen deres i SportsAdmin/Klubben Online. For klubber med flere grener, er det viktig at dere samler søknaden deres slik at en gren ikke blir "utelukket" fra å søke.

Ordningen gjelder alt utstyr kjøpt inn/kjøpes inn etter 1. januar 2014 og frem til fristen for innsendelse av kvitteringer (ca 20. februar 2015).

Tildeling til klubb skjer ca. 5. januar 2015 og fristen for innsendelse av dokumentasjon vil være ca. 20. februar. Alle klubber som har søkt, får melding om hvem som mottar midler (sendes ut pr e-post), og dette offentliggjøres også på NSF sine sider.

Det dekkes inntil 1/3 av utgift til utstyret. Tilskudd er minimum 3.333 kroner, og maksimum 300.000 kroner.

Les mer om kriteriene her (pdf)

NIF-EPI02, 02