Hopp til innhold

Børre Rognlien (NIF)

NIF og Statsbudsjettet

NIF er fornøyd med idretteens andel av spillemidlene, men kritisk til manglende anleggsmoms.

– Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er godt fornøyd med at kulturminister Thorhild Widvey i statsbudsjettet gjennomfører idrettens og Stortingets mål om å fullføre opptrappingen av idrettens andel av spillemidlene til 64 prosent i 2015, sier idrettspresident Børre Rognlien. 

– Det vil gi over 300 millioner svært tiltrengte kroner til idrettsanlegg og idrettsaktivitet over hele landet. Siden 2012 er økningen som resultat av endringen av tippenøkkelen, på over 600 millioner kroner.  Dette er særdeles positivt. Jeg vil gjerne trekke fram at idrettslagene gjennom denne økningen vil bli tilført 120 millioner mer i lokale aktivitetsmidler siden 2012, og vil nå i 2015 motta over 270 millioner kroner til lokal aktivitet, fremhever Rognlien.

Når det gjelder ordningen med kompensasjon for vare- og tjenestemoms videreføres ordningen. For 2015 foreslår regjeringen en justering for prisvekst, slik at ordningen nå gir hele 1239 millioner kroner tilbake i kompensasjon til alle frivillige organisasjoner i Norge. Norges idrettsforbund mener at kompensasjonen for vare- og tjenestemoms bør løftes med ytterligere 200 millioner kroner i løpet av 2016.

– Med disse ordningene er det nå etablert en helt ny økonomisk plattform for hele idrettsbevegelsen over de siste årene.  Det var også målet, slik det er uttrykt i idrettens langsiktige idrettspolitiske dokument, vedtatt på idrettstinget i 2011, sier idrettspresidenten.

Samtidig er NIF overrasket og skuffet over at regjeringen ikke sikrer full refusjon av moms til idrettslagene ved bygging av idrettsanlegg. Fjorårets tildeling ga en avkortning som resulterte i at kun 57 prosent av momsutgiftene ved anleggsbygging ble kompensert. Det ga store negative utslag i anleggsbudsjettene til de idrettslagene som bygger egne anlegg. Med forslaget som nå foreligger, med en helt utilstrekkelig økning på kun 6,8 millioner kroner, vil underdekningen fortsette også i 2015.

– Imidlertid sier regjeringen i budsjettet at departementet vil foreslå en justering av regelverket i samråd med idretten. Dette stiller vi oss selvsagt positive til. Vi vil bidra aktivt og ønsker at disse justeringene kan tre i kraft allerede for 2014, sier idrettspresidenten.

NIF mener at de som har fått avkortning i 2014 skal få anledning til å få dette refundert senere, og vil arbeide for at prinsippet om 100 prosent refusjon blir det gjeldende prinsippet i fremtiden.

Videre på den positive siden i budsjettet ønsker NIF å trekke fram at satsingen på funksjonshemmede fortsetter. Spesielt vil vi trekke fram at brukere med stort behov får en rettighet til brukerstyrt personlig assistanse og at ordningen med aktivitetshjelpemidler også til dem over 26 år videreføres. Regjeringen følger også opp tilskuddene til Ungdoms-OL på Lillehammer. Det er tilskudd som er en konsekvens av vedtaket gjort av et samlet Storting om statstilskudd og statsgaranti i 2011 til Lillehammer-lekene i 2016. 

Regjeringen har valgt å flytte det spesifikke tilskuddet for folkehelsearbeid i regi av norsk idrett gjennom Helsedepartementet. NIF registrerer dette med stor forundring fordi dette tilskuddet og tilbudet blant annet fra idretten har truffet svakere stilte grupper i samfunnet på lokalt og regionalt nivå.
– Det kan neppe sies å understøtte initiativ og arbeid mot dette feltet fra idrettslagene, sier generalsekretær Inge Andersen.

NIF er spent på om Klima- og miljøverndepartementet og kommunene vil fortsette å prioritere disse lavterskeltilbudene gjennom idrettslagene.

Kunnskapsdepartementet foreslår å videreføre tilskuddene til de private toppidrettsgymnasene i 2015 med totalt kr 40 250 000,-.

– I den nylig avsluttede prosessen om OL og Paralympics i 2022 har en rekke sentrale politikere skapt forventninger om at det i årene fremover vil skje en sterk prioritering av bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i hele landet. NIF har store forventninger om at «OL-pengene» kommer til syne i regjeringens og Stortingets prioriteringer i årene fremover, avslutter idrettspresidenten.

NIF-EPI02, 02