Hopp til innhold

Erik Røste (NTB Scanpix)

Statsbudsjettet og anleggsmoms

Norges Skiforbund er skuffet over avkortet refusjon av anleggsmoms.

Stortinget innførte i 2010 en ny ordning der idrettslag som bygger egne nærmiljø- eller idrettsanlegg, kan søke om kompensasjon for betalt merverdiavgift, også kalt anleggsmomsen. Dette fordi idrettslag i motsetning til kommuner og private bedrifter, ikke kan gjøre fratrekk av moms. 

Økningen som forslås av regjeringen på statsbudsjettet for 2015 vil være for liten til å dekke de søknadene som kommer inn. I 2014 ble det søkt refusjon av anleggsmoms for  113 millioner kroner, mens det innvilgede beløpet var 65 millioner kroner. I 2015 har regjeringen foreslått å øke beløpet til 73 millioner kroner.

- For idrettslagene i Norge er det viktig med forutsigbarhet. Det oppleves urettferdig at de som bygget sine anlegg i 2013, får full kompensasjon, mens de som bygger i 2014 og 2015 får en stor avkortning. Dette er sårt tiltrengte midler som heller burde vært brukt av de lokale idrettslagene til å skape aktivitet for barn og unge landet rundt. Det er derfor skuffende at regjeringen ikke legger opp til prinsippet om 100 prosent kompensasjon for anleggsmoms, sier skipresident Erik Røste.

Norges Skiforbund vil sammen med resten av norsk idrett arbeide for at de som har fått en avkortning i 2014, får dette kompensert samt at prinsippet for 100 prosent refusjon blir vedtatt på Stortinget.

Det er flere eksempler på klubber som får mindre i kompensasjon for bygging av idrettsanlegg. Bare i Nord-Trøndelag skikrets er det tre klubber som har en utfordrende økonomi på grunn av at de ikke får igjen så mye moms som forventet. 

Inderøy IL: 718.000 mindre – Nytt skianlegg bygget i 2013
Frol IL: 420.000 mindre til klubbhus i Frolfjellet skianlegg
Steinkjer skiklubb: 160.000 mindre for to prosjekt i 2014

Konsekvensen ved avkortet refusjon av anleggsmoms for mange klubber i ski-Norge vil være at mange ildsjeler må jobbe ekstra frivillig med å finne alternative finansielle løsninger for å komme i mål med anleggsfinansiering.

Norges Skiforbund er godt fornøyd med at regjeringen følger opp tidligere lovnad om å øke norsk idretts andel av tippeoverskuddet. Med 64 prosent til idrettsformål er opptrappingen fullført

NIF-EPI02, 02