Hopp til innhold

Delegasjonen fra Sør-Trøndelag og Trondheim under skitinget i juni: Fra venstre: Arvid Wisløff, Per Lund, Kari Hovin Kjølle, Otto Ulseth, Rita Ottervik, Siri Darell, Ola Evjen, Kari Sylten, Erik Andresen og Tove Moe Dyrhaug.

Søkerkomité oppnevnt

Norges Skiforbund og Trondheim kommune har formelt besluttet å fremme en søknad om VM i nordiske grener i Granåsen i 2021.

Det er også blitt oppnevnt en søkerkomité. Styret i NSF slutter seg til rammebetingelsene for en søkeprosess. Formell etablering av søkeprosessen ble gjort gjennom behandling i formannskapet i Trondheim, og i forbindelse med styreseminaret til Norges Skiforbund nylig.

 
Trondheimsdelegasjon på plass under FIS-kongressen i Barcelona i juni: Fra venstre: Erik Andresen, Siri Darell, Per Lund, Morten Wolden og Otto Ulseth.

Trondheim kommune har konkrete planer om omfattende investeringer i Granåsen skianlegg i forbindelse med VM-søknaden, både i søknadsprosessen og i arbeidet med å utvikle Granåsen som både VM-anlegg og et enda bedre hverdagsanlegg. Trondheim-ordfører Rita Ottervik blir leder av søkerkomiteen.
- Vi ønsker oss et VM som har en tydelig nasjonal profil, med sterkt fokus på teknologi og miljø, men som også gir et engasjement og aktivitetsløft for hele regionen. Dette gleder jeg meg til, sier Ottervik.

Erik Røste. Foto: NTB Scanpix

Skipresident Erik Røste blir nestleder i søkerkomiteen.
- Nå når alle formaliteter er på plass, ser vi virkelig fram til å arbeide sammen med Trondheim Kommune og hele trøndelagsregionen for at Trondheim skal være vertskap for VM på ski i Nordiske grener i 2021. Et samlet ski-Norge står bak denne søknaden som vil være et stort løft for hele norsk skisport. Arven fra dette mesterskapet vil være et flott nyopprustet og moderne anlegg i Granåsen til bruk for hverdagsidretten i mange, mange år framover sier Røste.

Det er 18 representanter i søkerkomiteen. Generalsekretær Stein Opsal ser frem til å komme i gang med søknadsprosessen.

- Dette blir en svært spennende prosess. Det har vært hyppig kontakt mellom partene, og god fremdrift i planleggingen av en søkeprosess. Vi legger til grunn at slike mesterskap skal styrke både den lokale og nasjonale skiidretten, forteller generalsekretær i Norges Skiforbund, Stein Opsal. 

Trondheim kommune ser fram til å samarbeide med Skiforbundet i det videre arbeidet.
- Det å kunne trekke veksler på skiforbundets erfaring og kompetanse fra tidligere søknadsprosesser og gjennomføring av internasjonale mesterskap er helt avgjørende for oss, sier kommunaldirektør Morten Wolden.
Han roser samarbeidet med skiforbundet administrative og politiske ledelse i forberedelsesfasen.

NSF har de siste sesongene blant annet arrangert VM i Nordiske grener i Oslo 2011, VM i Telemark 2012, VM i skiflyging i Vikersund 2012 og VM i Freestyle i Voss/Oslo 2013. Organiseringen og avtalestrukturen rundt disse mesterskapene vil danne modell for organisering og rolledeling for VM i Nordiske grener i Trondheim.

Fremdrift. Søkeprosessen er inndelt i tre faser:
- 1. mai 2015: Enkel søknad
- 1. september 2015: Utfyllende søknad
- FIS-kongress juni 2016: Valg av arrangør 2021 

Søkerkomité VM 2021 Trondheim:
Leder: Ordfører Rita Ottervik
NSF: Nestleder: Skipresident Erik Røste
NSF: Generalsekretær Stein Opsal
Trondheim kommune: Rådmann Stein A. Ytterdahl
Trondheim kommune: Kommunaldirektør Morten Wolden 
Sør-Trøndelag fylke: Fylkesordfører Tore Sandvik 
Nord-Trøndelag fylke: Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik 
Sør-Trøndelag skikrets: Leder Siri Darell
Nord-Trøndelag skikrets: Leder Tor Bach 
Sør-Trøndelag idrettskrets: Leder Terje Roel 
Nord-Trøndelag idrettskrets: Leder Susanne Bratli
Trondheims næringsforening: Administrerende direktør Berit Rian 
NHO: Regiondirektør Merethe Storødegård
NIF: Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell
FIS-council: Sverre K. Seeberg 
FIS-representant: Vegard Ulvang 
FIS-representant: Bertil Pålsrud
FIS-representant: Paul Einar Borgen

NIF-EPI02, 02