Hopp til innhold

Tar ikke gjenvalg

Børre Rognlien stiller ikke til gjenvalg som Idrettspresident i 2015

Norges skiforbund tar idrettspresident Børre Rognliens beslutning om ikke å stille til gjenvalg til etterretning. 

- Få kan vise til en tilsvarende «skryteliste» over saker idrettsstyret har fått gjennomslag for, som det som er oppnådd i den siste tingperioden under Børres ledelse. Det aller viktigste er at tippenøkkelen er endret, slik at hele 64 prosent av overskuddet til Norsk Tipping kommer idretten til gode. Detter er i tråd med målsettingen satt av idrettstinget i 2011, og som kommer både grasrota og de sentrale leddene i norsk idrett vil nyte godt av i årene som kommer. Like viktig er innføringen av en momskompensasjonsordning for norsk idrett, som bare i 2015 vil bety rundt 460 millioner kroner for idretten, sier skipresident Erik Røste.

Se sak på idrett.no

NIF-EPI01, 01