Hopp til innhold

Trygve Toskedal Larsen

Midler til funksjonshemmede

Norges Skiforbund får inntil kr 104 000 til innkjøp av fire langrennskjelker, to komplette sit-ski, to krykkeski til stående utøvere og to intercom ledsagerutstyr alpint synshemmede

Kulturdepartementet har godkjent tildeling av 2,3 millioner kroner av spillemidlene til innkjøp av idrettsutstyr til personer med nedsatt funksjonsevne.

Ny tilskuddsordning for innkjøp av idrettsutstyr til personer med nedsatt funksjonsevne
- Idretten skal være for alle, sier kulturminister Thorhild Widvey.
- I mange idretter er det nødvendig med spesialutstyr til utøvere med nedsatt funksjonsevne. Det er flott at flere særforbund ønsker å kjøpe inn rekrutteringsutstyr. Nå etablerer vi en tilskuddsordning som innebærer at de får dekket utgifter ved innkjøp av spesialutstyr som kan lånes ut til idrettslagene. Tilskuddet er viktig fordi det gjør det mulig for flere personer å få prøve seg i en idrett, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Bedre tilgang på utstyr vil bidra til større aktivitet og skape nye idrettsmiljøer til glede for mange med nedsatt funksjonsevne, sier Widvey.

Tildelingen er foretatt på bakgrunn av innstilling fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Tilskuddet går til særforbund for innkjøp av rekrutteringsutstyr. Ordningen er basert på utlån til idrettslagene. Kulturdepartementet tar sikte på å videreføre utstyrsordningen også i 2015.

nif-epi04, 04