Hopp til innhold

Kretsledermøtet 2014, Gardermoen

Uttalelse fra høstmøte i Norges Skiforbund

Skuffelse over manglende politisk støtte til OL/PL-søknaden.

Gardermoen, 18.10.2014: Skikretsene i Norges Skiforbund, samlet til kretsledermøte på Gardermoen 17. og 18. oktober, har enstemmig vedtatt følgende uttalelse; OL og Paralympiske leker i Norge ville vært til inspirasjon for utøvere i alle våre grener, for hele organisasjonen, og for alle i Norge som lar seg engasjere av fremragende idrettsprestasjoner.

Et nytt OL/PL til Norge ville gitt nye stolte øyeblikk som hadde blitt formidlet til hele verden. Et samlet ski-Norge har stått bak denne søknaden, noe den enstemmige resolusjonen vedtatt på Skitinget i juni viste. Norsk skiidrett ville bidratt til å vise en hel verden hvordan Norge som skinasjon ønsker å utvikle fremtidens olympiske og paralympiske leker. Det hevdes at et nei fra Norge vil få IOC til å endre kurs. Vi tror at det ville være større muligheter til kursendring ved et ja fra Norge, men på Norge sine betingelser.

Kretslederne er derfor skuffet over at regjeringspartiene ikke fremmet OL/PL 2022 søknaden til behandling i Stortinget, og at vi derfor ikke fikk muligheten til å høre den åpne debatten i Stortinget.

Kretslederne vil påpeke det positive i at mange politikere både lokalt og nasjonalt gjennom OL debatten har understreket behovet for et anleggsløft landet rundt. Dette er kretslederne helt enig i. Et samlet kretsledermøte ber derfor om at Norges Skiforbund følger opp løftene fra OL debatten om midler til det nødvendige anleggsløftet.  Det forventes at denne økte tilleggssatsningen på idrettsanlegg må finansieres gjennom statsbudsjettet, i tillegg til de ordinære spillemidlene fra Norsk Tipping. 

NIF-EPI01, 01