Hopp til innhold

Distansekort på nett

Nettsidene er åpnet. Be elevene finne fram skiene og starte registreringen.

Det er bare å motivere elevene til å bruke skiene og registrere. All skiaktivitet teller!

Skoler hvor elevene bruker Distansekort på nett, er med i Skolen på ski-konkurransen for sesongen 2013/14.

• Aktivitet for 1.-7. trinnet
• Det er inspirerende og lærerikt for elevene å bruke data
• Distansekort på nett kan knyttes til fagene IKT og matematikk
• Systemet har liggende tidligere års skiaktiviteter
• Elevene registrerer sine aktiviteter på nettsiden Distansekort

GÅ til nettsiden www.distansekort.no

NIF-EPI03, 03