Hopp til innhold

Økonomisk løft for idretten

Regjeringen vedtok fredag 13.12.2013 tildelingen av spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2014.

Totalt er tildelingen på kr. 593 millioner kroner, mot kr. 580 millioner for 2013.

Et samlet Storting vedtok denne uken å trappe opp idrettens andel av tippenøkkelen til 56 % i 2014. Dette innebærer en økning i økonomiske midler til de totale idrettsformål fra spillemidlene på over kr. 200 mill. sammenliknet med 2013.
- Denne opptrappingen innebærer et økonomisk løft for idrettslagene landet rundt gjennom en økning på de lokale aktivitetsmidlene og gjennom en økning til idrettsanlegg i kommunene. I tillegg registrerer vi som positivt at tilskuddet til barn, ungdom og bredde har en god økning fra 2013 til 2014. Også dette er midler som treffer lokalidretten godt, uttaler Idrettspresident Børre Rognlien.

NIF søkte om totalt kr. 607.300.000,- i spillemidler for 2014 til idrettsorganisasjonen. Den totale årsprognosen for 2013 fra Norsk Tipping ser ut til å bli lavere enn resultatmåltallet, som har vært på kr. 3.425 mrd. kr (siste resultatprognose fra Norsk Tipping for 2013 er i underkant av 3,3 mrd.)
- For NIF er dette et viktig signal om at det ikke må innføres nye spill som underminerer Norsk Tippings spillportefølje som inngår i tippenøkkelen. Men vi er tilfreds med at 2014-tildelingen til idrettsorganisasjonen ser ut til å holde tritt med prisstigningen i landet. Det er et minstekrav fra norsk idrett, fortsetter Idrettspresidenten.

- For øvrig er det viktig å understreke at denne økningen på spillemidlene kommer i tillegg til de 361 millionene som idrettsorganisasjonen har mottatt i momskompensasjon for 2013, og den videre opptrappingen av ordningen som et samlet Storting denne uken har vedtatt. Vi er meget glade for den brede politiske oppslutningen vi nå ser på Stortinget for norsk idrett, avslutter Idrettspresidenten.

Fordelingen på de ulike tilskuddspostene til idrettsorganisasjonen for 2014 er som følger:

Post 1 (grunntilskudd NIF og idrettskretsene): 122 millioner
Post 2 (grunntilskudd særforbundene): 215 millioner
Post 3 (barn, ungdom og bredde): 139 millioner
Post 4 (toppidrett): 117 millioner

NIF-EPI02, 02