Hopp til innhold

Et betydelig løft for en ren idrett

26 millioner kroner til antidopingarbeidet i norsk idrett for 2014.

Det ble i statsråd i dag besluttet å tildele Antidoping Norge 26 millioner kroner av spillemidlene til idrettsformål i 2014. Det er en økning på 2,4 millioner kroner, sammenlignet med 2013.

- Dette er et betydelig løft for antidopingarbeidet i norsk idrett. Med denne tildelningen vil vi kunne utvikle og styrke både kontrollarbeidet og det forebyggende antidopingarbeidet framover, sier daglig leder Anders Solheim.

De siste årenes dopingavsløringer og -innrømmelser har med all tydelighet vist hvilke begrensinger som ligger i kontrollarbeidet. Arbeid med biologiske profiler og økt fokus på undersøkelser og informasjonsinnhenting stiller helt andre krav til ressurser og ny kunnskap.

- Med denne tildelningen vil vi være bedre rustet til å møte de nye kravene som stilles, og vi vil være i enda bedre stand til å beskytte de rene utøverne, sier Anders Solheim.

Økningen på 2,4 millioner kroner fra 2013, er den største økningen i tilskuddet til Antidoping Norge siden stiftelsen ble opprettet i 2003.

– Antidoping Norge er en av verdens ledende antidopingorganisasjoner, og jeg er glad for at vi med dette rekordstore tilskuddet kan bidra til å opprettholde og videreutvikle den høye kvaliteten på Antidoping Norges arbeid, sier kulturminister Thorhild Widvey.

NIF-EPI03, 03