Hopp til innhold

Gunhild Dugstad (NTB scanpix)

- Vi må bli flinkere

- Vi må bli flinkere til å ta vare på «de som ikke ønsker å satse for å bli best».

Det er skistyremedlem Gunhild Dugstad som slår dette fast.

Hvordan sikre bredden i klubbmiljøene samtidig som vi skal få frem gode utøvere?

- Rekruttering og frafall er prioriterte områder for Skistyret. Skiidretten og andre idretter opplever et sterkt frafall fra organisert aktivitet i løpet av ungdomsårene. Samtidig vet vi at mange har lyst til fortsatt å være en del av organisert skiidrett, fordi det er sosialt og gøy å trene sammen med andre, sier Dugstad.

Skiforbundet har derfor igangsatt prosesser i gren og krets rundt denne problemstillingen. På vårmøtet i helga ble krets og gren utfordret på hvordan NSF kan sikre bredde i klubbmiljøene samtidig som vi skal få frem gode utøvere.

- Vi ønsker konkrete forslag til hvordan vi kan legge til rette for et differensiert tilbud i klubb. Første rapportering blir under høstmøtet, forteller Dugstad.

På fagmøtene ble det diskutert hvordan man kan klare å holde ungdommen i klubbmiljøene lenger. NSF ser at flere og flere ønsker å være en del av idretten, men som nødvendigvis ikke ønsker å konkurrere. Dette kan igjen brukes som virkeviddel for å øke medlemsmassen i idretten. Skiidretten i Norge er svært populær, og det gjelder fremover for NSF å ta vare på de som vil være en del av skiidretten.

Avdelingsleder for bredde- og rekruttering, Helen Ingebretsen, er veldig opptatt av temaet. Hun varsler også øremerkede post 3-midler til krets og gren som kommer opp med gode prosjekter rundt dette.

- På kretsledermøtet og fagmøtene i de ulike grenene hadde alle dette temaet oppe med litt ulik vinkling. Bredde, rekruttering og frafall går hånd i hånd for alle, sier Ingebretsen.

Hun understreker viktigheten av temaet som kommer til å følges opp kontinuerlig fremover, både i krets og forbund og ikke minst ned til klubbleddet.

NIF-EPI02, 02