Hopp til innhold

Vidar Ruud

Viktige fagområder på kretsledermøtet

Fra fredag til søndag tredje helgen i oktober ble kretsledermøtet gjennomført i Oslo hvor flere viktige fagområder ble tatt opp.

Fagmøter i alpint, langrenn og telemark pågikk parallelt med kretsledermøtet.

PålPål Angel Bergh

 Pål Angel Bergh fra Agder og Rogaland Skikrets deltok for første gang. 
- Det var både givende og interessant. Personlig var det veldig nyttig å lære de politiske prosessene, samt bli med kjent med organisasjonen. Det er flere ting jeg tar med tilbake til kretsen, sier han.

Angel Bergh synes mange av sakene som ble tatt opp var nyttige.
- Prosess og status rundt Oslo 2022, lover og regler, bredde og frafallsutfordringen. Ikke minst har jeg trua på det nye sponsorkonseptet som ble presentert. Dette kan helt klart bidra i klubbkassa på grasrota i forhold til andre sponsorpakker, mener han.

Den nye kretslederen har allerede sendt ut en sak i klubbene rundt bredde- og frafallutfordringen.
- Vi har hatt en prosess gående i noen uker hvor klubbene er blitt utfordra. Dette har gått på å løfte opp tre punkter som målbart har gitt rekruttering. Etter hvert vil vi sende ut informasjon tilbake i klubbene om dette slik at vi lærer av hverandre, forteller Angel Bergh.

Vidar Ruud, kretsleder i Akershus, deltok på sitt andre kretsledermøte og deler mye av synet til Angel Bergh.
- Jeg er forholdsvis ny som kretsleder, og det er spesielt nyttig å lære hvordan de andre kretsene jobber. Mange kretser jobber svært godt i dag, men det er ekstra nyttig å høre hvordan andre jobber inn mot fylkeskommunene.

Ruud brenner spesielt for å få med flest mulig barn og unge i skiidretten fremover.
- Bredde- og frafallsproblematikken ble godt diskutert. Vi står alle i blant å stamper litt i samme problemstilling, men hva gjør vi for å komme videre. Vi tar hele tiden små skritt, men det er viktig at vi holder trøkket oppe. Selvfølgelig må vi akseptere frafall, men vi må jobbe for et tilbud til alle. Dette gjelder spesielt de som ikke satser for fullt, sier han.

Ellers så synes Ruud det var nyttig å få en status i arbeidet rundt skipolitisk dokument slik at kretsene fikk drahjelp får å komme seg videre i denne prosessen.
I forkant av kretsledermøtet hadde tradisjonelt de ansatte samling. I løpet av helga ble det gjort mange nyttige samtaler og møter mellom kretslederne og skistyret. Det ble utveksla erfaringer og får jobba enda mer rundt hverdagen til kretslederne.
 


Erik Røste

Skipresident Erik Røste oppsummerer kretsledermøtet med gode møter, god stemning og mange spennende diskusjoner. NSF er et forbund hvor mange bidrar og drar i samme retning. I løpet av møtene ble det også gitt mye informasjon fra NSF sentralt, hvor barn, bredde og anlegg var de viktige fagområdene.

- Det er veldig gledelig å se det store engasjementet i kretsene. Vinteren er allerede kommet noen steder. Vi ser frem til en spennende sesong for alle aldersgrupper, sier Røste.
 

NIF-EPI03, 03