Hopp til innhold

Nye forsikringsordninger

Fra 1. mai har vi inngått ny avtale for alle våre forsikringer, både personal-, ting- og reiseforsikringer.

NHO forsikring er meglerselskap for alle forsikringene, og vår kontaktperson i NHO forsikring heter Jan Richard Lislerud. Hans kontaktdetaljer er:

Mobil: +47 915 35 513
NHO Forsikring: 23 08 85 30
Mail: jan@nhoforsikring.no
Nett: www.nho.no/nhoforsikring

Informasjon om personalforsikringene vil bli nærmere gjennomgått i fellesmøte 2. juni, men her kan du lese om hvilke forsikringer du har som ansatt i Norges Skiforbund. 

Les mer her (PDF)

Når det gjelder reiseforsikringen er den fra 1. mai gjennom et internasjonalt selskap som heter AIG. For å ha nødvendige forsikringsopplysninger for reiseforsikringen når du er på reise ber vi om at du klipper ut vedlagte forsikringskort, eller tar bilde av kortet slik at du til enhver tid vet polisenummeret og telefonnummeret du skal ringe. Husk at reiseforsikringen gjelder for både ansatte, utøvere og tillitsvalgte.

Policynummer:  104-9305 (oppgis alltid når man ringer forsikringsselskapet)
Telefonnummer SOS International: +45 38 91 45
Telefonnummer ved reise i USA: +1 866 208 0045

Mail for melding av skade: skadekontoret@aig.no

 Ved spørsmål ta kontakt med Ingvild.