Hopp til innhold

Råd vedrørende arrangement

Ved utendørsarrangement er det som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede. Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom gruppene.

 1. Arrangementet gjennomføres på offentlig sted, for eksempel i et idrettsanlegg
 2. Det skal være en ansvarlig arrangør. Dette kan være idrettslag, annet organisasjonsledd eller arrangørselskap godkjent i hht NSFs reglement
 3. I grensen på antall personer inngår deltagere, støtteapparat og eventuelt publikum. Personell som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet kommer i tillegg.
 4. Deltagere og andre tilstedeværende skal holde minst 1 meters avstand til hverandre
 5. Arrangør er ansvarlig for:
  a) Å ha oversikt over deltagere og hvem ellers som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det lages en slik oversikt med navn og kontaktopplysninger for å kunne spore smitte, skal denne slettes etter 10 dager. Bruk gjerne NIF sitt verktøy for elektronisk besøksregistrering, www.qrona.nif.no
  b) Å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
  c) Å følge relevante standarder om smittevern
  d) Å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

 6. Skiklubber i NSF kan terminfeste og gjennomføre konkurranser forutsatt at myndighetenes regler og denne veilederen overholdes. NSFs reglement krever at utøverne i alle grener og konkurranseformer alltid skal holde 1 meters avstand.
 7. Kommuner og/eller anleggseiere kan ha egne regler som er strengere enn de generelle retningslinjene. I slike tilfeller må respektive kommunes/anleggseiers regler følges.

Oppdatert sist, 3. november 2020.
Ola Rønsen, Medisinsk ansvarlig i Norges Skiforbund
Øistein Lunde, Organisasjonsansvarlig Norges Skiforbund
Øystein Andersen, Anders Heen, Trond Floberghagen, Guri Ranum Ekås og Tommy Valio, 
medisinsk ansvarlig respektivt i langrenn, kombinert, alpint, hopp, telemark og freeski 

NIF-EPI02, 02