Hopp til innhold

Påmelding

Overnatting og alle møter avholdes på Scandic Seilet Molde Hotel.

  • Påmeldingen er nå stengt.
  • Spørsmål/endringer sendes til: skitinget@skiforbundet.no
  • Endringer/avbestilling i påmelding - hotell&dagpakker,  etter påmeldingsfristen 25. mai vil bli fakturert.

 Priser:

Helpensjon enkeltrom: kr. 1650 pr.pers/døgn
Helpensjon dobbeltrom: kr. 1325 pr.pers/døgn
Dagpakke: kr. 570

NIF-EPI03, 03