Hopp til innhold

Tove Moe Dyrhaug

Vedtak fra Skitinget 2024

Her er vedtakene fra Skitinget i Bodø 2024.

1) Åpning. OK.
2) Godkjenning av de fremmøtte representanter. Godkjent.
3) Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Godkjent.
4) Valg av dirigent, sekretær, redaksjonskomité, representanter til å understreke tingperioden. Godkjent
5.1 NORGES SKIFORBUNDS BERETNINGER, årsberetning 2022-23. Godkjent.
5.2 NORGES SKIFORBUNDS BERETNINGER, årsberetning 2023-24. Godkjent.
5.3 Rapport Etisk komite. Godkjent.
6.1 NORGES SKIFORBUNDS REGNSKAP, 2022. Godkjent.
6.2 NORGES SKIFORBUNDS REGNSKAP, 2023. Godkjent.
6.3 REVISJONSBERETNING 2022, 2023. Godkjent.
6.3 KONTROLLUTVALGETS RAPPORT. Godkjent.
REVISOR OG REVISORS HONORAR. Godkjent.
Budsjett og bredde/rekruttering. 
10 LANGTIDSBUDSJETT 2024-2028
8.1  Skiforbundets egenkapital og likviditetsreserve. Vedtatt mot 3 stemmer.
8.2 Overordende skipolitiske føringer for bredde- og rekrutteringsarbeidet. Vedtatt.
12.3 Bruk av eventuelt overskudd VM på ski 2025. Forslaget trekkes fra Sør Trøndelag. Alternativt forslag fra skistyret, 76 stemt for, 12 i mot.
12.8 Fordeling av Post 3 midler tildelt NSF fra Oppland mot endringsforslag fra Skistyret. Endringsforslaget fra Skistyret fikk 80 stemmer, Opplandss 10 stemmer. Skistyrets forslag vedtatt.
10. Langtidsbudsjett 2024-2028:Enstemmig vedtatt
9 SKIFORBUNDET VIL! – STRATEGIDOKUMENT (/LANGTIDSPLAN 2024-2028). Enstemmig vedtatt.
11 Fastsette avgifter. Vedtatt.
12.1 A eller B..Etisk komiteen forslag 75 etisk komiteens forslag mot 13 stemmer.
12.1 Mandat Etisk komite. Etisk komiteens forslag vedtatt med 75 stemmer mot 13 stemmer for Skistyrets forslag.
12.2 FIS Games. Skistyrets forslag vedtatt med 67 mot 13 stemmer for Opplands forslag.
12.4 Bærekraftig anleggsutvikling. Vedtatt inkludert tilleggsforslag fra Finnmark skikrets.
12.5 Mobile skileikanlegg som forretningside.
Skistyrets forslag vedtatt med 61 stemmer mot Sør-Trøndelags 25 stemmer).
12.7 Forslag trukket.
12.9 Total organisasjonsgjennomgang i Norges Skiforbund. Se sak på skiforbundet.no.
12.10 Forslag trukket.
12:11 Kostnadskutt og reduksjon av godtgjørelse tillitsvalgte. Skistyrets forslag vedtatt, 86 stemmer med 4 i mot.
FORSLAG TIL LOVENDRINGER - 1: Forslaget ble trukket.
13.1. Endringsforslag vedtatt etter forslag fra Skistyret. Åpenhet tatt inn. Enstemmig.
13.2. Vedtatt mot 1 stemme.
13.3 Enstemmig vedtatt.
13.4 Enstemmig vedtatt
13.5 Enstemmig vedtatt
13.6 Enstemmig vedtatt
13.7 Endringsforslag, tilleggspunkt. I tillegg skal det velges en ungdomsrepresentant etter forslag fra Skistyret. Enstemmig vedtatt. 
13.8 Enstemmig vedtatt
13.9 Enstemmig vedtatt
13.10 Enstemmig vedtatt
13.11 Enstemmig vedtatt
13.12 Enstemmig vedtatt

Valg. Se sak på skiforbundet.no
 

NIF-EPI03, 03