Hopp til innhold

Se Skitinget i opptak

Se Skitinget 2024 i opptak.

Lørdagens sending fra kl. 09:00 til kl. 14:00 

Lørdagens sending fra ki. 14:00 til møteslutt 16:30

Søndagens sending

Cirka rekkefølge i opptakene.
Lørdag før lunsj:
Åpning
Skipresidentents åpningstale, beretninger og regnskap.
Langtidsbudsjett.
Forslag fr Skistyret: Skiforbundets egenkapital og likviditetsreserve.
Forslag fr Skistyret: Overordende skipolitiske føringer for bredde- og rekrutteringsarbeidet.
Inkomne forslag: Bruk av eventuelt overskudd VM på ski 2025.
Inkomne forslag: Fordeling av Post 3 midler tildelt NSF.

Lørdag etter lunsj:
Presentasjon og orientering, VM Trondheim 2025.
Skiforbundet Vil, strategidokument 2024-2028.
Forslag fra Skistyret: Oppfølging vedtak funksjonstid.
Inkomne forslag: Mandat Etisk komite.
Fastsette avgifter.
Inkomne forslag: FIS Games.
Inkomne forslag: Bærekraftig anleggsutvikling.
Inkomne forslag: Mobile skileikanlegg som forretningside.
Inkomne forslag: Opphør av prosjekt for Skiklubbutvikler i alle skikretser for å legge dette under Rekrutteringsavdelingen.
Inkomne forslag: Total organisasjonsgjennomgang i Norges Skiforbund.
Inkomne forslag: Skistyrets sammensetning og NSFs overordnede organisering
Inkomne forslag: Kostnadskutt og reduksjon av godtgjørelse tillitsvalgte.

Søndag:
Lovendringer og valg.

NIF-EPI01, 01