Hopp til innhold

Vedtak fra Skitinget

Her kommer alle vedtak fra Skitinget 2016.

Saksliste på skiforbundet.no
Lørdag
Sak 1:
Åpning. Kl. 08.35: Skitinget 2016 i gang!
Sak 2: Godkjenning av de fremmøte representanter. 102 stemmeberettige i salen. Godkjent
Sak 3: Godkjenning av saksliste og forretningsorden. Ingen kommentarer. Godkjent
Sak 4: Valg av dirigenter, sekretærer, redaksjonskomite og representanter til å  underskrive tingprotokollen. Godkjent
Sak 5: Norges Skiforbunds beretninger for 2014-2015 og 2015-2016. Godkjent
Sak 6: Norges Skiforbunds regnskaper for 2014 og 2015. Godkjent. Se egen sak
Revisors og kontrollutvalgets rapport. Godkjent
Sak 7: 
Revisor og revisors honorar. Godkjent
Dag 1 ferdig kl. 17.40!
Sak 10: Budsjett 2017-2020. Vedtatt
Sak 8:
 Forslag fra skistyret.
8.1. Kompensasjon for Skistyret. Vedtatt.

Søndag
08.30: Start på dag 2. 
Sak 9: Skipolitisk dokument. Vedtatt med noen endringer. Komplett ny versjon kommer medio juni.
Sak 11: Fastsettelse av avgifter. Vedtatt.
Sak 12: Innkomne forslag.
12.1: Forslag fra Sør-Trøndelag Skikrets. Styrets alternative forslag med en justering i denne saken ble vedtatt.
12.1.2: Økonomisk støtte til prepareringsutstyr må gjelde alle grener. Vedtatt. 
12.1.3: Tilskudd til klubber som etablerer en ordning med utlånsutstyr.
Skistyrets forslag vedtatt.
Sak 13: Lovendringer. Vedtatt med noen endringer. NSFs nye lov vil bli publisert på NSF når den er godkjent av NIF.
Sak 14: Valg. Se sak på skiforbundet.no

NIF-EPI02, 02