Hopp til innhold

Fra venstre: Bente-Lill Romøren, Charles Tøsse, Rigmor Aasrud, Toril Skaflestad, Tove Moe Dyrhaug, Paul Einar Borgen, Eva Tine Riis-Johannessen, Håkon Wibstad, Erik Røste, Birger Goberg, Audun Grønvold, Torbjørn Skogstad og Trond Olsen.

Røste gjenvalgt

Erik Røste ble gjenvalgt som president i Norges Skiforbund for en ny toårsperiode under Skitinget i Trondheim søndag ettermiddag.

Røste tok over etter Sverre K. Seeberg i 2012.
- Tusen takk for tilliten. Jeg skal gjøre mitt aller beste for å bringe norsk og internasjonal skisport videre. Jeg ser fram til å jobbe sammen med det nye styret, administrasjonen, kretser, klubber og alle medlemmer i ski-Norge. Dette Skitinget har hatt gode debatter og vedtak. Fremover skal vi skape resultater sammen. Vi har besluttet en ny skireform hvor vi blant annet skal ha ekstra fokus på rekruttering og frafallsproblematikken. Jeg gleder meg veldig til å starte dette arbeidet, sa Røste i sin avslutningstale.

Eva-Tine Riis-Johannessen gjenvalgt som visepresident. I tillegg vil skistyret bestå av tre nye medlemmer: Rigmor Asrud, Charles Tøsse og Trond Olsen (leder av alpinkomiteen).

Det var den nye reformen som var Skitingets viktigste sak i helga. Etter diskusjoner ble den endelig vedtatt søndag.

Skistyret 2016-2018:
President: Erik Røste

Visepresident: Eva Tine Riis-Johannessen
Styremedlem: Tove Moe Dyrhaug
Styremedlem: Toril Skaflestad
Styremedlem: Audun Grønvold
Styremedlem: Rigmor Aasrud (nyvalg)
Styremedlem: Charles Tøsse (nyvalg)
Styremedlem – komiteleder alpint: Trond Olsen (nyvalg)
Styremedlem – komiteleder kombinert: Paul Einar Borgen
Styremedlem – komiteleder hopp: Bente-Lill Romøren
Styremedlem – komiteleder langrenn: Torbjørn Skogstad
Styremedlem – komiteleder Freestyle: Håkon Wibstad
Styremedlem – komiteleder Telemark: Birger Goberg
Varamedlem: Arvid Wisløff

I tillegg er John-Olav Evans fra tidligere valgt av de ansatte som ansattes representant i Skistyret.

Nestledere i komiteene
Nestleder alpint: Gunnar Hvammen
Nestleder freestyle: Mikkel Berg
Nestleder hopp: Arne Åbråte
Nestleder kombinert: Roald Olsen
Nestleder langrenn: Nils Kristian Nakstad
Nestleder telemark: Rolf Bryn

Kontrollutvalget
Leder: Sveinung Karlsen
Nestleder: Gunhild Dugstad
Medlem: Sigvat Morken
Varamedlem: Hanne Toftdal
Varamedlem: Arve Wittbro

Lov- og påtaleutvalget
Leder: Andreas Ekker
Nestleder: Pål Th. Teigen
Medlem: Ruth Schmid
Varamedlem: Lilly Schøyen
Varamedlem: Jan Arild Berg

Alpinkomiteen
Leder: Trond Olsen
Nestleder: Gunnar Hvammen
Medlem: Anne Cathrine Enstad
Medlem: Lars Inge Graabak
Medlem: Kenneth Larsen
Medlem: Andrea Bell Pedersen

Freestylekomiteen
Blir oppnevnt på et senere tidspunkt

Kombinertkomiteen
Leder: Paul Einar Borgen
Nestleder: Roald Olsen
Medlem: Inge Oftebro
Medlem: Tina Wiklem Frøseth
Medlem: Linda Svendsrud
Medlem: Gudmund Storlien

Hoppkomiteen
Leder: Bente-Lill Romøren
Nestleder: Arne Åbråten
Medlem: Leif Lippestad
Medlem: Alf-Tore Haug
Medlem: Anette Sagen
Medlem: Anniken Mork 

Langrennskomiteen
Leder: Torbjørn Skogstad
Nestleder: Nils Kristian Nakstad
Medlem: Sissel Sveen Frogner
Medlem: Kari Mørkved Sylten
Medlem: Sindre Bergan
Medlem: Marthe Kobbersletten Jensen

Telemarkkomiteen
Leder: Birger Goberg
Nestleder: Rolf Bryn
Medlem: Per Olav Tangen
Medlem: Ingrid Helde Kjølseth
Medlem: Martin Bartnes
Medlem: Thea Smedheim Lunde

 

NIF-EPI01, 01