Hopp til innhold

Telemark

kl. 09.00 – 09.30
Velkommen v/Birger
Innledning, presentasjon av deltakere, beretning
Randonee: Velkommen sammen med telemark

kl. 09.30 – 09.45
Status Randonee v/Martin

kl. 09.45 – 10.15
Internasjonalt arbeid
Status

Pause kl. 10.15 – 10.30

kl. 10.30 – 11.00
Markedinspirasjon fra kommersiell leder i NSF langrenn v/Bernt Halvard Olderskog

kl. 11.00 – 12.30
Bredde – Rekruttering
Telemarknedslaged med kåring av «Årets nedslag» v/Jo, 20 min
Regionssatsning 2014/2015 v/Elin, 20 min
Bredde- og rekruttering, fellestema v/Elin, 50 min

Lunsj kl. 12.30 – 13.30

kl. 13.30 – 13.45
Toppidrett
Landslag telemark og randonee v/Jo

kl. 13.45 – 16.30
Arrangement
Gjennomføring av parallell v/Rolf
Portdømming v/Odd Inge
Klassisk som konkurranseform v/Jo
Terminliste v/Iver-Olav
Fjelltelemark v/Iver-Olav

Randonee:
Arrangement – hva kreves for å lage et godt arrangement?
Landslag – plan for kommende sesong
Rekruttering – hva skal gjøres for å få med yngre løpere
Økonomi – utsiktene for kommende sesong
Uttak til verdenscup og VM – hvilke kriterier skal legges til grunn

Pause kl. 16.30 – 16.45

kl. 16.45 – 17.00
Valg v/Rolf Bryn

kl 17.00 – 17.30
Avsluttende
Eventuelt
Møteslutt senest kl. 17.30

nif-epi04, 04