Hopp til innhold

Kombinert

Kl. 09.00-09.20
Innledning v/ Paul Einar Borgen
Organisering av fagmøtet

Kl. 09.20-11.00
Strategi 2010-2014
Fokus og tiltak i siste 2 års periode, KK orienterer

Kl. 11.00-11.45
Statusrapport kretser fra perioden 2012-2014
Målsetninger, prioriterte tiltak, hva er gjort og hva er oppnådd

Kl. 11.45-12.00
Internasjonalt arbeid
Hvordan jobber FIS Nordic Combined, hva endres

Lunsj kl 12.00

Kl. 13.00-13.40
Hovedtema: Rekruttering og frafall v/ Per Elias Kalfoss
Utfordringer og muligheter, planlagte aktiviteter i perioden som kommer

Kl. 13.40-15.00
Innledning gruppearbeid rundt rekruttering og frafall
Kretsenes tiltaksplan for 2014/2015
KK’s tiltak og engasjement vs kretsene

Kl. 15.00-15.45
Gruppene presenterer og innleggene diskuteres

Kl. 15.45-16.15
RC og NC
Planer for kommende sesong

Kl. 16.15-16.30
Valg
Valgkomitéen presenterer innstilling til nytt KK for perioden 2014-16

Kl. 16.30-16.50
Eventuelt

Kl 16.50
Oppsummering, avslutning

Detaljert program

nif-epi04, 04