Hopp til innhold

Alpint

Torsdag 12. juni

kl.14.00 – 15.45
Åpning og informasjon 
ÅPNING VED AK-LEDER
- Godkjenning av fremmøtte representanter, registrering av stemmeberettiget. § 33 punkt 3
- Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
- Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen
- Valg av 2 representanter til å forta reisefordeling
- Informasjon fra AK v/Elling Breivik
- Status alpint v/ Claus Johan Ryste

Pause kl. 15.45 – 16.00

kl.16.00 – 19.00
Faglig utvikling – skiteknikk – fysisk trening
-Fysisk trening og utvikling – Ironman
- Skiteknikk og den norske modellen
- Hvordan langsiktig å utvikle utøvere til å bli en ny Aksel Lund Svindal
* I denne sekvensen vil vi ha med eksterne foredragsholdere.

Middag kl. 19.00 – 21.00

Fredag 13. juni

kl.09.00 – 11.30
Korte orienteringssaker
- Utvikling av trenertrappen
- Rekruttering og utvikling av nye norske trenere
- Integrering
- Kommunikasjon v/ Espen Graff

Lunsj kl. 11.30 – 12.30

kl.12.30 – 14.45
Strategiarbeid
- Anleggsarbeid v/ Marit Gjerland
- Rekrutteringsarbeidet og status på tiltak
- Arrangementsutvikling - Mesterskap ?

  • Sosiale rammer i arrangementene
  • FIS renn må gjennomføres mer aktivt. Utvikling av løperen istedenfor bare å kjøre renn.
  • Arrangement i front for sportslige utviklingen – NM – Hovedlandsrennet
  • Gjennomgang av terminliste, med spesielt fokus på mesterskap og FIS renn
  • Forslag fra skigymnasmøtet om deltagelse FIS renn utenlands

- Jr.VM på hjemmebane

kl.15.00 – 16.00
VALG OG AVSLUTNING
- Valg
- Avslutning og sette saker til høstmøtet 

Merk: 

Programmet vil bli bearbeidet fortløpende.
Skikretsene kan komme med innspill til programmet.
Innkomne forslag skal være inne innen 08.06.2014

Deltagere på Fagmøtet er skikretsenes representanter. Dessuten kan skigymnas og ander underutvalg stille. Klubb representanter som ønsker å delta på møtet kan det så langt det er plass.

Vedlegg legges ut på nettside fortløpende frem mot møtet:

  • Deltagerliste Fagmøtet (oppdateres fortløpende)
  • Alpinkomiteens beretning
  • Innstiling fra Valgkomiteen til nytt AK
NIF-EPI01, 01