Hopp til innhold

Skitinget Loen 2014

Vedtak fra Skitinget 2014

Her kommer alle vedtak fra Skitinget 2014 i Loen.

Se skitinget direkte her
Skitinget 2014 er i gang.

Dette har skjedd:
08.30: Erik Røste ønsket velkommen
08.35: Hilsningstale v Sven Flo, ordfører Stryn kommune
08.50: Hilsningstale v Børre Rognlien, Idrettspresident
09.15: Sak 1, 2 og 3 gjennomført og vedtatt! Det er 96 stemmeberettige delegater på Skitinget 2014.
09.15-10.15: Skipresidentens innledningstale. Sak 5. Enstemmig vedtatt
Debatt: Skryt for Skistyrets håndtering av landslagsmodellen (Sør-Trøndelag).
10.30-11.30: Sak 6 og 7: Enstemmig vedtatt. NSFs beretninger for 2012-2014/NSFs regnskaper for 2012-2013, revisors beretning/rapport fra kontrollutvalget. Tilsetting av revisor. 
Innlegg: Honnør for NSFs nye nettsider/ny webplattform (Buskerud).
11.30-12.00: Handlingsplan for skiidrettens antidopingarbeid, enstemmig vedtatt. Enstemmig. Honnør fra Buskerud skikrets i saken.


Erik Røste (t.v.) og Anders Solheim inngår avtale om "Rent Særforbund". 

Kl. 13.30-14.00. Sak 8.2: Prosjekt kompetanseutvikling. Enstemmig vedtatt.
Skitinget gir skistyret fullmakt til å styrke kompetanseområdet gjennom prosjektmidler i en treårsperiode fra 2015-2017 gjennom å benytte inntil 2 millioner kroner i hvert av prosjektårene, totalt 6 millioner kroner. Ved behov gis det fullmakt til å finansiere prosjektet av egenkapitalen, oppad begrenset til 2 millioner kroner pr. år.

Debatt: Støtte fra Buskerud i innlegg.

Skistyret fremmer for skitinget forslag om Trondheim som kandidat til VM i nordiske grener.


Siri Darell, Sør-Trøndelag skikrets

Kl. 14.00-14.30: Sak 8.1:

* Skitinget gir skistyret fullmakt til å starte forhandling med Trondheim kommune om å være vertskap for neste VM på ski i nordiske grener i Norge.

* Under forutsetning av at Norges Skiforbund og Trondheim kommune blir enige om en samarbeidsavtale for arrangementet og søkeprosess, gis skistyret fullmakt til å søke om VM i nordiske grener i Trondheim.

* Det tas sikte på å søke i 2021. Skistyret gis fullmakt til å avklare dette i samarbeid med Trondheim kommune.

Enstemmig vedtatt

Kl. 14.30-15.15: Orientering OL 2022 v/Børre Rognlien 

Kl. 15.45-16.15: Sak 10 Skistyrets forslag til vedtak:
* Rapport om NSFs økonomi og budsjett for 2014 tas til etterretning.

* Langtidsbudsjettet for 2014-2018 godkjennes

* Skitinget godkjenner prinsipper for frikjøp av skipresident og visepresident, samt styrehonorar for øvrige styremedlemmer

* Skitinget gir skistyret fullmakt til å fremforhandle eventuell arbeidsavtale for den til enhver tid sittende skipresident og visepresident.

Enstemmig vedtatt mot en korreksjon i teksten rundt prinsippet for frikjøp av den til enhver tid sittende skipresident.

Kl. 16.15-16.20: Sak 11: Fastsettelse av avgifter
* Gjeldende avgifter beholdes uendret
Enstemmig vedtatt

Kl. 16.20-16.40: Sak 13 Forslag til lovendringer

* Lovendringene vedtas
* Lov- og påtaleutvalget gis fullmakt til å utforme de enkelte lovbestemmelser og redigere NSFs lov i overenstemmelse med de fremlagte forslag og Skitingets behandling og vedtak.

Enstemmig vedtatt mot en redaksjonell justering av tekst. 

Kl. 16.45: Dag 1 slutt!

Dag 2 søndag 15. juni:

Kl. 09.05: Resolusjon for OL/PL til Norge i 2022.
Se sak på skiforbundet.no
Kl. 09.05-09.30: Presentasjoner junior-VM og ungdoms-OL.
Kl. 09.30-10.45: Skipolitisk dokument. Enstemmig vedtatt mot presiseringer av tekst.
Kl. 11.00-12.00: Valg. Erik Røste tok gjenvalg som skirpesident. Eva Tine Riis-Johannessen ble visepresident. Komplett liste kommer senere i dag. 

Skistyret 2014-2016

President: Erik Røste                                              

Visepresident: Eva-Tine Riis-Johannessen

Styremedlemmer:
Tor Bach, Gunhild Dugstad, Tove Moe Dyrhaug, Audun Grønvold, Toril Skaflestad og Asgeir Moberg (ansattes representant).                


1. varamedlem: Charles Tøsse                           

2. varamedlem: Arvid Wisløff           

Skistyret og nestlederne i grenkomiteene

Alpinkomiteen: Elling Breivik (leder) og Karina Birkelund (nestleder)

Freestylekomiteen: Håkon Wibstad (leder) og Mikkel Berg (nestleder)

Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder) og Nils Kristian Nakstad)

Hoppkomiteen: Bente-Lill Romøren (leder) og Arne Åbråten (nestleder)

Kombinertkomiteen: Paul Einar Borgen (leder) og Roald Olsen (nestleder)

Telemarkkomiteen: Birger Goberg   (leder) og Per Olav Tangen nestleder).

 

NIF-EPI03, 03