Hopp til innhold

Morgendagens skiledere

Søknadsfristen for prosjektet gikk ut 15. desember.

Generelle forventninger til deg som deltager

 • Du er kvinne og må være fylt 18 år
 • Du forplikter deg til et treårig utviklingsprogram
 • Du prioriterer deltakelse på tre samlinger hvert år i de tre årene
 • Du  setter deg mål for din leder-/trenerkarriere, og jobber for å nå disse målene sammen med Skiforbundet og din mentor
 • Du gjennomfører forarbeid og etterarbeid knyttet til samlingene og samtalene med din mentor

Krav til opptak som lederkandidat

Både tillitsvalgte og administrativt ansatte kan søke om opptak til programmet. 
Dersom du tilfredsstiller ett eller flere av punktene nedenfor, er du en potensiell kandidat.

 • Du innehar et tillitsverv i en skiklubb, team eller skikrets, i Norges Skiforbund, i Ung i Sporet el.l. Alternative styreverv innen idretten vil også kunne være grunnlag for å bli opptatt i programmet. Har du av ulike årsaker hatt et opphold i ditt tillitsverv, kan du likevel søke om du begrunner oppholdet (studier, barselpermisjon mv.)
 • Du jobber i administrasjonen i en klubb, krets eller i Skiforbundet
 • Du har gjennomført kurs i Ungt lederskap eller annet lederkurs gjennom idretten

Krav til opptak som trenerkandidat

Trenere fra klubbnivå, kretsnivå, team, skigymnas eller Skiforbundet er velkomne som kandidat til programmet. For opptak tilfredsstiller du ett eller flere av punktene nedenfor:

 • Du er trener i klubb, krets, team, skigymnas eller ved andre videregående  skoler, eventuelt har du tilsvarende erfaring fra egen aktiv karriere. Har du av ulike årsaker hatt et opphold i din trenerkarriere, kan du likevel  søke om du begrunner oppholdet (utenlandske studier, barselpermisjon mv.)
 • Du har gjennomført trenerkurs, minimum Trener 1, eller annen relevant utdanning innen idrett
 • Du planlegger for å videreutdanne deg gjennom Trener 2 og Trener 3
nif-epi04, 04
NTB scanpix