Hopp til innhold

Morgendagens skiledere
Fra Internasjonalt seminar 2019

Samlinger 2020

Dato for samlinger i 2021 - Kull2

  • Samling 1:    22. januar i Oslo/digitalt
  • Samling 2:    23. april - Mentorsamling, Oslo​
  • Samling 3 :   17-19. september - Internasjonalt seminar

Innhold i samlingene:

Første samling er en oppstartsamling, hvor du møter prosjektledelsen og de andre deltagerne i prosjektet. På denne samlingen vil du bli kjent med de andre deltagerne, og skape nettverk og relasjoner. Du vil få du lære litt om mer om idrettens organisasjonsform og hvilke beslutningslinjer som finnes i en slik organisasjon. Du vil også begynne å jobbe med målbildet for din utvikling gjennom prosjektet, og gjennomføre individuelle samtaler med prosjektledelsen.

Andre samling er en samling med mentorene, her vil du få tildelt din mentor. På denne samlingen skal du bli kjent med din mentor, og dere skal sammen sette mål for din deltakelse i prosjektet.

Tredje samling er en internasjonal samling med inviterte potensielle leder- og trenerkandidater fra andre nasjoners skiforbund. På denne måten vil vi også bidra til at du som deltager i prosjektet får et internasjonalt nettverk.

I tillegg til samlingene kommer det hospitering. For trenere og sportslige ledere vil det være på samlinger, trenerseminarer og store idrettsarrangementer i inn- og utland. For politiske og administrative ledere vil det være på ulike møter, Skitinget, vår- og høstmøter, samt styremøter. Slik hospitering avtales individuelt for den enkelte kandidat.
Vi forventer 100% oppmøte på samlingene.

NIF-EPI02, 02
NTB