Hopp til innhold

Morgendagens skiledere

Når du er tatt opp som kandidat i prosjektet, vil du bli innkalt til disse samlingene i 2018.

Samlinger for trenerkandidater
9. - 10. februar
19. - 20. april - trenerseminar/mentorsamling
14.- 16. september - Internasjonalt seminar
Samlinger for lederkandidater
9. - 10. februar
20. april  Mentorsamling
1. - 3. juni - Skitinget
14.- 16. september - Internasjonalt seminar

Innhold i samlingene

Første samling er en oppstartssamling, hvor du møter prosjektledelsen og de andre kandidatene som har fått plass i prosjektet. På denne samlingen vil du bli kjent med andre kandidater og knytte nettverk og relasjoner. Du vil få du lære litt om mer om idrettens organisasjonsform og hvilke beslutningslinjer som finnes i en slik organisasjon. Du vil også begynne å jobbe med målbildet for din utvikling gjennom prosjektet, og gjennomføre individuelle samtaler med prosjektledelsen. Etter denne samlingen vil du få tildelt din mentor.

Andre samling er en samling med mentorene. På denne samlingen skal du bli kjent med din mentor, og dere skal sammen sette mål for din deltakelse i prosjektet. For trenerkandidatene vil i tillegg denne samlingen inneholde deltakelse på Skiforbundets trenerseminar i langrenn.

Tredje samling for lederkandidatene blir avholdt i forbindelse med Skitinget i Stavanger. På denne samling vil du som er lederkandidat få hospitere og overvære komitemøter, styremøte og selve tingforhandlingene.

Fjerde samling blir avholdt høsten 2018. Denne samlingen vil få en internasjonal karakter, da prosjektet også vil invitere potensielle leder- og trenerkandidater fra ander nasjoners skiforbund. På denne måten vil vi også bidra til at du som kandidat i prosjektet får et internasjonalt nettverk.

I tillegg til samlingene kommer det hospitering. For trenere og sportslige ledere vil det være på samlinger og store idrettsarrangementer i inn- og utland. For politiske og administrative ledere vil det være på ulike møter, vår- og høstmøter, samt styremøter. Slik hospitering avtales individuelt for den enkelte kandidat.

Vi forventer 100% oppmøte på samlingene.

Kontaktinfomasjon for søkere

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Ingvild Berg Prosjektleder og ansvarlig for ledereutvikling 95 11 15 85 ingvild.berg@skiforbundet.no
Brit Baldishol Ansvarlig for trenerutvikling 95 17 88 84 brit@skiforbundet.no
Bente Langørgen Prosjektkoordinator 41 55 50 11 bente.langorgen@skiforbundet.no 
NIF-EPI03, 03
NTB scanpix