Hopp til innhold

Om prosjektet

Norges Skiforbund lanserte i 2017,  i samarbeid med Equinor, prosjektet Morgendagens Skiledere.

Prosjektet er et 3-årig mentorprogram med tre samlinger årlig med fokus på faglig og sosialt innhold. Deltagerne som har blitt valgt til å være med i prosjektet er tildelt sin egen personlige mentor. Sammen med mentor har deltagerne satt seg mål for sin leder- og trenerkarriere i idretten. Mentoren skal være en støtte for deltageren, og bidra med sin erfaring, kunnskap og kompetanse. Deltagelse i mentorprogrammet vil utover mentorsamtaler gi muligheten for hospitering på ledermøter, trenerseminar, skirenn og samlinger som er relevante og vil utvide nettverket til deltagerne.

Målet med prosjektet i første fase var å få flere kvinnelige ledere og trenere på nasjonalt og internasjonalt nivå innen skiidretten. Bakgrunnen for denne målsetningen er vedtatte mål fra Skitinget gjennom Skipolitisk dokument, men også faktagrunnlag som viser at det er klart flertall av mannlige trenere i norsk idrett.

I mentorprogrammets første søkerunde fikk kun kvinner plass i prosjektet, med en nedre aldersgrense på 18 år. 25 deltagere fikk plass; 12 trenerkandidater og 13 lederkandidater. 20 av disse fra Norges Skiforbund, mens de resterende fem kommer fra Norges Fotballforbund, Norges Studentidrettsforbund, Norges Luftsportforbund, Norges Roforbund og Norges Svømmeforbund.

I prosjektets andre fase, Kull2, søkte vi kvinnelige og mannlige kandidater til prosjektet.
23 deltagere fikk plass, 12 trenerkandidater og 11 lederkandidater, alle fra Norges Skiforbund.

For lederkandidatene var det et krav om; tillitsverv i for eksempel en skiklubb, skikrets eller i Norges Skiforbund eller at kandidaten arbeidet i administrasjonen i en klubb, krets eller i Skiforbundet. I tillegg var det en fordel å ha tatt et lederkurs gjennom idretten.
For trenerkandidatene var det et krav om å ha vært trener siste to år i en klubb, krets, team, skigymnas eller andre videregående skoler. Det var også relevant med liknende erfaring fra egen aktive karriere. Trener 1 eller høyere trenerutdanning var et annet relevant krav i søknadsprosessen, og at kandidatene hadde et mål om å videreutdanne seg innen trening var naturlig.

nif-epi04, 04