Hopp til innhold

Kull2 - Samling 1 (NSF)

Kull 2 - 2020-2022

Kull2 består av 23 deltagere , derav 16 kvinner og 7 menn, fordelt på 12 trenerkandidater og 11 lederkandidater.

For lederkandidatene var det et krav om; tillitsverv i for eksempel en skiklubb, skikrets eller i Norges Skiforbund eller at kandidaten arbeidet i administrasjonen i en klubb, krets eller i Skiforbundet. I tillegg var det en fordel å ha tatt et lederkurs gjennom idretten.

For trenerkandidatene var det et krav om å ha vært trener siste to år i en klubb, krets, team, skigymnas eller andre videregående skoler. Det var også relevant med liknende erfaring fra egen aktive karriere. Trener 1 eller høyere trenerutdanning var et annet relevant krav i søknadsprosessen, og at kandidatene hadde et mål om å videreutdanne seg innen trening var naturlig.

 

nif-epi04, 04