Hopp til innhold

Fra Internasjonalt seminar 2018

Kull1 - 2018-2020

25 kvinner, 20 fra skiforbundet og 5 fra andre særforbund, fikk plass i prosjektet ved oppstarten i 2018.

I løpet av mentorprogrammets har flere av deltagerne fått nye og mere ansvarsfulle roller og verv:  Monika Kørra er ansatt som juniorlandslagstrener i NSF langrenn, Emilie Zakariassen har blitt president i Studentidrettsforbundet og medlem av Idrettstyret og Andrea Bell Pedersen medlem av Skistyret. I tillegg har Kari Mørkved Sylten blitt valgt inn som nestleder i langrennskomitéen og Linda Svendsrud er nestleder i kombinertkomitéen.

Andre resultater oppnådd for deltagerne i Kull 1:

• 1 regiontrener
• 1 seksjonsleder i eget forbund
• 3 internasjonale representanter til FIS
• Leder jr. VM langrenn og freeski
• Leder nordisk juniorlandskamp
• Leder Eyof
• Speaker internasjonal forskningskonferanse i Japan
• Ledere for internasjonal samling i hopp

NIF-EPI03, 03