Hopp til innhold

Skiforbundets merkevare og visuelle profil

Her kan du laste ned logoer og få nyttig informasjon om Skiforbundets nye merkevare.

Skiforbundets nye merkevare, som er et resultat av et bredt forankret prosjekt der representanter fra alle deler av Ski-Norge har vært involvert, ble lansert 28. juni 2023. 

Merkevaren skal hjelpe alle Skiforbundets ansatte, tillitsvalgte, frivillige og samarbeidspartnere å forvalte historien om skisportens og skikulturens store betydning for landet i nåtid og fremtid. Målet er å bygge et enda sterkere felleskap på tverr av utøvere, klubber, kretser, grener og støttespillere, fra bredde til topp, og fra sør til nord.

Siden 1908 - i medgang og motgang, i godvær og ruskevær, har Skiforbundets ambisjon vært å bidra til å skape skiglede for alle, uansett. Det skal vi fortsette med – sammen – og vår nye merkevare skal forsterke og videreutvikle arbeidet i møte med framtidas utfordringer og muligheter. 

RESSURSER OG IMPLEMENTERING
Disse logoene skal benyttes. Gå til logoer

Merkevarehåndbok
Har du behov for detaljert informasjon om praktisk bruk av Skiforbundets merkevare, kan du få tilgang til merkevarehåndboken.
Send en e-post til  merkevare@skiforbundet.no  så kan vi hjelpe deg med passord. 

Gå til merkevarehåndboken

Skiforbundet Sans – vår egen font
Skiforbundets egen font skal sikre gjenkjennelighet på tverr av alle trykte og digitale flater.Send en e-post  merkevare@skiforbundet.no  om du trenger tilgang til fonten. 

Maler PPT og Word
Ta kontakt med oss ​​på  merkevare@skiforbundet.no  om du trenger maler. 

Prinsipper for implementering av ny merkevare
Skiforbundet skal sette skiaktivitet først, og Ski-Norge er tuftet på frivillighet. Derfor vil implementeringen av vår nye merkevare foregå på en litt annen måte enn for et leie kommersielt selskap, som gjerne gjør det «over natten». 

For vår del skal det ta tid, og vi gjør det stegvis og naturlig, på en bærekraftig, kostnads- og ressurseffektiv måte. 

Utstyr og materiell som fortsatt er funksjonelt, skal få fortsette å gjøre jobben til det er naturlig å bestille nytt. Når vi skal bestille noe nytt fordi vi trenger det, gjør vi det ikledd skiforbundets nye drakt, men ikke før. 

BAKGRUNN

Kulturarv og utvikling
Deltagerne i prosjektet fra hele organisasjonen som har utviklet den nye merkevaren – og alle internt og eksternt som har gitt innspill underveis – har sammen identifisert den samlende historien om skisportens enorme betydning i nåtid og fremtid, på tverr av klubber, kretser, grener og hos befolkningen . 

Historien handler om:

 • Inkludering og mangfold​, hvor vi ivaretar bredden og sikre aktivitet og muligheter for flere​
 • Talenter og rollemodeller​, hvor vi utvikle talenter og rollemodeller for fremtidige generasjoner​
 • Møteplasser og samhold, hvor vi skaper arenaer for å lære, utfordre hverandre, konkurrere og feire
 • Tradisjon og utvikling​, hvor vi tar med oss ​​det beste fra historien og utvikler idretten og Norge videre​
 • Reduksjon av skisportens klimautslipp, hvor vi også skal ta vår del av ansvaret og påvirke andre

Ny visuell identitet
Historien om skikulturen har også stått sentralt i utviklingen av den nye visuelle identiteten. Slik har fellesnevnere, egenart og roller blitt tydeliggjort, samtidig som historien om norsk skisport, og verdens beste hudasjon blir noe alle er en del av

Skiforbundets nye logo er et snøkrystall, selve grunnlaget for skisportens eksistens. Logoen symboliserer også mangfold. Den er lett å bruke, både internt, eksternt og for alle våre samarbeidspartnere:Det er også utarbeidet et nytt landslagsemblem i norske farger: Rødt, hvitt og blått, og det er laget eget merke for skikretsene. 

Fargepaletten er inspirert av det norske flagget og norsk natur. «Blåtimen» står også sentralt for å fremheve Skiforbundet sin egenart, samtidig som det symboliserer Norge. 

Det er også laget egen skrifttype, Skiforbundet Sans, som har et rundt og smidig uttrykk med et teknisk tilsnitt. Den skal gi egenart på forbundets ulike flater. 

Det er fire hovednivåer for å ivareta historien om Ski-Norge og skikulturen:

De fire nivåene gir oss dette veiledende merkevarehierarkiet:

Behov for endring
Det er tredje gang siden 1908 at Skiforbundet gjør endringer på logo, skrifttyper og design. Flere av grenene har senere utviklet egne uttrykk, spesielt for digitale flater, for å dekke et behov som NSFs tidligere merkevare ikke klarte å dekke. Det har medført at helheten og en rød tråd gradvis er blitt borte. 

Det er tre hovedgrunner til at Skiforbundet nå får ny merkevare. Den nye merkevaren skal:

 1. Være relevant, attraktiv og enkel å bruke for Skiforbundets samarbeidspartnere.
 2. La oss kommunisere enhetlig og med en rød tråd fra bredde til topp slik at vi, sammen med våre samarbeidspartnere, kan tydeliggjøre vår posisjon og betydning.
 3. Forsterke og bygge det gode felleskapet i Skiforbundet og Ski-Norge.

Prosess og organisering
Initiativet til merkevareprosjektet ble opprinnelig tatt av kommersielle ledere i Skiforbundets grener. 

Utviklingen av merkevaren har senere vært drevet frem av en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra Skiforbundets grener, kretser og fellesavdelinger.

Prosjektets styringsgruppe har vært NSF Ledermøte, hvor alle sportsjefer og avdelingsledere er representert. 

Skistyret fattet i skistyremøtet 26. januar 2023 følgende vedtak: 

«Skistyret vedtar at Norges Skiforbund skal få ny visuell identitet og ny hovedlogo i tråd med det presenterte konseptet, og ber administrasjonen sluttføre det pågående merkevareprosjektet frem mot lansering.» 

Æra, kjent fra samarbeid med blant annet Norges Fotballforbund og TV 2, sammen med HeyDays, har bistått Skiforbundet i utviklingen av merkevaren.

Kostnader
For Skiforbundet er det viktig, når det først skal investeres utviklingsprosjekter som dette, at aktørene det kjøpes tjenester av virkelig kan levere på øverste hylle, og at de kjenner idretten og markedet. For Skiforbundet har det også vært viktig at de valgte aktørene tidligere har jobbet med selskaper som kan være aktuelle kommersielle samarbeidspartnere. 

Etter en grundig vurdering av mulige samarbeidspartnere valgte Skiforbundet aktører som lå under flere konkurrenter i pris, men som har meget gode referanser. 

Uavhengig av valgte samarbeidspartnere er de tjenestene Skiforbundet her har kjøpt kostbare. Samtidig er det en investering som skal gi avkastning på sikt, både for bredde- og topp: 

 • Arbeidet med alle logoendringer har kostet ca. 1,3 millioner fordelt på regnskapsårene 2022 og 2023. Dette inkluderer også implementeringskostnader. Det er ikke mer midler på budsjettet i 2023. Skiforbundet har benyttet Heydays til arbeidet med logoendringene.
 • Et omfattende kultur- og merkevareprosjekt i 2022, samt et forprosjektet til dette i 2021, har kostet ca. 2 millioner. Skiforbundet har her benyttet Æra. Dette er et større strategiarbeid knyttet til kultur, internt og eksternt, og merkevaren med mål om å styrke samhold, samarbeid og stolthet, og samtidig bli en mer attraktiv, tydelig og relevant merkevare for partnere, sponsorer og omverdenen. Det er også gjort et større arbeid rundt nye forretningsmuligheter. 
 • Interne ressurser har vært benyttet i størst mulig grad, fra hele organisasjonen, der det har vært mulig og formålstjenlig for å holde kostnadene nede. 


Kontakt

Kan vi hjelpe deg med noe eller har du spørsmål om Skiforbundets nye merkevare?
Send oss ​​gjerne en e-post:  merkevare@skiforbundet.no

nif-epi04, 04