Hopp til innhold

Foto: NSF, langrenn

Evalueringsutvalget langrenn - kartleggingsarbeid

Utvalget for evaluering av utviklingsmodellen i norsk langrenn gjør et kartleggingsarbeid og ønsker innspill fra alle nivåer i langrennsporten.

Langrennskomiteen (LK) i Norges Skiforbund har satt ned et evalueringsutvalg som skal vurdere dagens status, årsaksforklaringer til positive og negative trender og komme med forslag til bærekraftige tiltak innen følgende områder:

•            Organisering, kultur og ledelse 
•            Treningsfilosofi fra ungdoms- til elitenivå
•            Helhetlig oppfølging og tilrettelegging
•            Forebyggende helsearbeid

Utvalget ser både på helheten, og spesifikke aspekter knytta til kvinnelangrenn og paraidretten som ikke har hatt ønsket utvikling de siste årene. 
I dette arbeidet ønsker utvalget dine innspill – både til områder du mener fungerer særdeles godt og som må forsterkes ytterligere, men også områder som du mener ikke fungerer optimalt hvor dine konkrete forslag til forbedringer er ønsket.

Du kan legge inn dine innspill digitalt via denne linken:'

 Kartleggingsundersøkelse langrenn 2022

Svarfrist er 01.07.

Ansvarlig for kartleggingsarbeidet er utvalgsleder Øyvind Sandbakk

 

 

NIF-EPI02, 02