Hopp til innhold

Vårmøte Kombinert

Kombinertkomiteen gjennomfører sitt vårmøte på Teams 3. juni kl 18.30-20.30.

Kombinertkomiteen inviterer til vårmøte via Teams 3.juni. Alle kombinert-interesserte er hjertelig velkomne til å delta.

Tid: 18.30 – 20.30

Sted: Teams; lenke til møtet sendes alle påmeldte i forkant

Påmelding: https://no.surveymonkey.com/r/VSPCYQM

Påmeldingsfrist 28.5

Foreløpig dagsorden:

  • Velkommen og innledning v/ KK-leder Edgar Fossheim
  • Status i kombinert-Norge pr. juni 2020
  • Økonomi v/ Edgar Fossheim
  • Sport v/ sportssjef Ivar Stuan
  • Faglig innlegg ved representanter for sporten, foreløpig uavklart. 
  • Innkomne saker og svar på spørsmål
  • Eventuelt

 

Spørsmål og saker til eventuelt kan meldes via påmeldingslenken, eller til sekretær i KK: Eiliv Flakne;Eiliv.Flakne@enova.no

Det vil også bli anledning til å stille spørsmål underveis i møtet

Mvh Kombinertkomiteen

nif-epi04, 04