Hopp til innhold

Skiforbundets koronaveileder

Norges Skiforbund har oppdatert sin koronaveileder etter oppdaterte retningslinjer. Veilederen vil bli endret ved behov.

Norges Skiforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset. Det gledelige nå er at klubbene kan gjennfomføre trening innenfor smittevernreglene. I ski-Norge skjer også mesteparten av aktiviteten utendørs, og dette gjør det enklere for klubber og lag når de skal utføre organisert trening innenfor disse smittevernreglene. 

Med bakgrunn i retningslinjer fra Helsedirektoratet 7.mai 2020, vil organisasjonsledd i Norges Skiforbund kunne gjennomføre treninger, arrangement og annen organisert idrettsaktivitet, samt avholde kurs og kompetansehevende tiltak dersom gjeldende regler og retningslinjer overholdes.

Se medisinske retningslinjer for Norges Skiforbund

Presiseringer for Norges Skiforbund:
* Organisasjonsledd kan organisere og gjennomføre arrangement forutsatt at gjeldende regler og retningslinjer overholdes.
* I grener som har sommerarrangement (hopp, kombinert og langrenn/rulleski) registreres rennene i terminlisten som normalt.
* Kun konkurranseformater/renntyper hvor reglene om avstand er oppfylt kan terminfestes og gjennomføres.
* I langrenn/rulleski kan det ikke gjennomføres fellesstart.
* I begrensningen på 50 personer regnes deltagere, tilskuere, foresatte og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet.
* Felles utstyr kan ikke benyttes som blant annet felles startnummerserie
* Det kan innføres spesifikke retningslinjer for smittevern på et arrangement der dette er nødvendig for å redusere smittefaren.
* Kommuner og anleggseiere kan ha egne regler for aktivitet og arrangementer.
* Trening i alpinanlegg forutsetter godkjent lokal smittevernplan.

Gjennomføring av kurs i Norges Skiforbund

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

* Smittevernveileder for idrett 
Norges Idrettsforbund - Temaside om koronavirus
Helsenorge.no - Koronavirus
Folkehelseinstituttet - Temaside om koronavirus
Se oppdatert informasjon hos Helsedirektoratet!
* Lotteri- og stiftelsestilsynet

#GodeSammen #VedÅHoldeAvstand 💙

nif-epi04, 04