Hopp til innhold

Gjennomføring av langrenn

Skiforbundet hadde møte med langrennskomiteene i krets like før jul om konsekvenser av koronarestriksjonene. Hvordan dette vil påvirke langrennsnorge på flere områder, ikke minst i forhold til rekruttering, frafall og ivaretakelse av utøverne.

Her kan du lese referatet fra møtet 21. desember:
Møtereferat

Her finner du også
arrangementsveleider fra NSF langrenn

og
 NSFs Koronaveileder

NIF-EPI01, 01
Hoppanlegget i Tomter. Foto: Tomter Hoppteam