Hopp til innhold

Skikretsting og vårmøter

Nordland Skikrets inviterer til skikretsting og vårmøter på Scandic Meyergården 10. - 11 mai 2019.

Innkalling

Skikretsstyret kaller med dette inn til Skikretsting, jf. Lov for Nordland Skikrets, § 8.

 • Sted: Scandic Meyergården, Mo i Rana
 • Tid: Lørdag 11. mai kl 14.00

Under finner du tingdokumenter

Tingdokumenter

 Rammeprogram for vårmøter og skikretsting

 Fredag

 • Kl 18.00 Vårmøte langrenn
 • Kl 18.00 Vårmøte alpint
 • Kl.18.00 Vårmøte hopp
 • Kl 20.30 Middag

Lørdag

 • Kl 09.00 Vårmøte langrenn
 • Kl 09.00 Vårmøte alpint
 • Kl.11.00 Felles tema for Nordland Skikrets (Anlegg, arrangement og fluor)
 • Kl 13.00 Lunsj
 • Kl 14.00 Skikretsting

 Representasjon

På skikretstinget møter med stemmerett, ihht. Lov for Nordland skikrets, § 9:

 1. Skikretsens styre.
2. Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
For medlemstall til og med 50 – 1 representant
For medlemstall fra 51 til og med 100 – 2 representanter
For medlemstall over 101 – 3 representanter

 Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet og meldt skikretsen senest fredag 3. mai. Alle representanter må være påført på eget fullmaktsskjema.

Det er mulig å stille med observatører i tillegg til ordinære representanter.

 NB! Kjønnsfordeling 

På skikretstinget skal det være representanter av begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4.

 Innmelding av saker

Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Nordland Skikrets senest fredag 26. april.

 Sakliste

Fullstendig sakliste med vedlegg legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes ut til påmeldte representanter.

Påmelding

Påmelding til kretstinget og vårmøtene finner du på linken under. Frist 3. mai!

 Påmelding

 Klubbene må sende inn signert fullmaktsskjema til kretskontoret per e-post nordland@skiforbundet.no innen 3. mai.

 Fullmaktsskjema

 

Ved påmelding kan du velge melllom ulike påmeldingsalternativer og har følgende kostnader:

 • Deltakelse med middag fredag og lunsj lørdag, samt enkel bevertning kr 650,-
 • Deltakelse lørdag med lunsj og enkel bevertning kr 150,-
 • Overnatting kommer i tillegg. Pris enkeltrom kr 585,- og dobbeltrom kr 730,-

Kandidater

Klubbene kan melde inn kandidater til valgkomiteen som består av følgende personer:

Leder: Torbjørn Kufaas - torbjorn.kufaas@gmail.com

Medlem: Elin Abelsen - eli-abe@online.no

Vara: Arnfinn Paus - arnfpau@online.no

Heder

Klubber som ønsker å melde inn kandidater til hederstegn for skikretsen kan gjøre dette til hedersutvalget ved

Eva Lund Pedersen - eva.lund.pedersen@gmail.com 

 Vårmøter

Klubbene som ønsker å melde inn saker til vårmøtene kan gjøre dette på e-post til lars.nystadbakk@skiforbundet.no innen 26. april.

Invitasjon

Hele invitasjonen finner du på linken under.

Invitasjon skikretsting

Tingdokumenter

Her kommer tingdokumentene

NIF-EPI03, 03