Hopp til innhold

Søknad om NNM 2021

Nordland Skikrets søker arrangør til NNM i langrenn 2021.

Nord-Norsk Mesterskap på ski arrangeres hvert år på omgang mellom Nordland, Troms og Finnmark Skikrets.

Nordland Skikrets har rulering på sine arrangørsteder etter soneinndelingen nord, midt og sør.

Under finner dere rulleringsplan:

2021: Nordfylket

2024: Midt/Salten

2027: Sørfylket

Om det ikke kommer kvalifiserte søkere fra de ulike sonene kan arrangementet tildeles andre soner i fylket.

Frist for søknad er 1. desember 2019. Søknad sendes til lars.nystadbakk@skiforbundet.no

Det utarbeides for tiden ny dreiebok for NNM. Dette er et samarbeid melleom alle kretsene.

Rennprogram

NIF-EPI03, 03