Hopp til innhold

Åpen samling på Stokmarknes

LoVe Langrenn inviterer til en åpen treningssamling på Stokmarknes fredag 25. og lørdag 26.

Høstsamling Stokmarknes, 25. – 26. oktober 2019

LoVe Langrenn inviterer til en åpen treningssamling på Stokmarknes fredag 25. og lørdag 26.
oktober for aldersgruppene fom 11 år (dvs skal gå i 12 års-klassen i 2019/2020) tom senior.

Målsetning med samlingen:
• Samle alle løpere fom 11 år innen LoVe til en høstsamling med god kvalitet
• Styrke motivasjon og sosialt nettverk innen LoVe

Administrative bestemmelser:
• Påmelding gjøres klubbvis på epost til stig.e.mortensen@gmail.com innen
onsdag 23. oktober
• Overnatting og transport organiseres av den enkelte eller klubb
• Klubbene ved trenere/foresatte forutsettes å bidra på øktene der det er behov for å dele
opp i grupper etter nivå/alder og ferdigheter
• Vi tar forbehold om at det kan bli fakturert en egenandel pr deltager til dekning av
fellesutgifter

Vi sees på høstsamlingen!

Med hilsen LoVe Langrenn
v/Tommy Nordeng og Stig E. Mortensen

NIF-EPI02, 02
NTB