Hopp til innhold

Team SNN med tilbud til seniorløpere i Nordland

For seniorer i Nordland som ikke er med på team eller lag har Team SNN kommet med et åpent tilbud til alle seniorløpere.

Da er det gjort uttak av løpere til både landslag, Veidekke-lag og SNN-lag for kommende sesong. 

Team Sparebanken Nord-Norge ønsker å bidra til at løpere som ikke deltar på noen av lagene, skal få best mulig forutsetninger til målene som langrennsløpere kommende sesong. Derfor er det kommet følgende «tilbud» til alle seniorer i Nord Norge;

 - Alle nordnorske utøvere som ikke blir tatt ut på SNN-laget vil få tilbud om å delta på samtlige seniorsamlinger i regi av Troms skikrets. Troms skikrets vil sørge for at det er tilstrekkelig trenerressurser på samlingene.

 - Det legges opp til EN felles treningsøkt pr uke i Tromsø for alle seniorer/SNN-utøvere. Det lages egen Facebook-side for felles samlinger og treninger, denne administreres av trener til SNN/senior.

For de seniorer som ønsker et «utvidet» opplegg utover det åpne tilbudet, kan de kjøpe seg inn i senioropplegg i regi av Troms skikrets, følgende pakke er inkludert:

 - Trenerressurs  

- Treningsplanlegging

- Oppfølging i treningsdagbok

- Utøversamtaler pr tlf minimum hver 14. dag

- Samlinger 

 Prisen for trenerressurs vil avhenge av hvor mange som ønsker å benytte seg av tilbudet og  i hvilket omfang. For samlinger vil det være kostpris.

 Alle kretssamlinger for seniorer er åpen for alle som ønsker (uavhengig av tilbud over). Følg med på nettsiden: https://www.skiforbundet.no/troms/langrenn/samlinger/

 Gi beskjed til Birgitte ved kretskontoret så snart sommulig om du ønsker å benytte deg av «utvidet» tilbud. 

 

birgitte.gustavsen@skiforbundet.no
NIF-EPI02, 02