Hopp til innhold

Raw Air Stars

NSF hopp lanserer rekrutteringsprosjektet Raw Air Stars!

Raw Air Stars er et rekrutteringsprosjekt som har som mål å binde topp og bredde sammen. Alle utøvere får sitt startnummer med Raw Air design. Målgruppen vår er i første omgang hoppskolen og utøvere i alderen 6-10 år. Vi har i år 1000 startnummer. Bestill startnummer hos oss innen 05.12 på denne lenken:


https://response.questback.com/norgesskiforbund/pameldingrawairstars

Dere vil få spørsmål om utstyrsbehov, om hva dere trenger av ski og hoppdresser, slik at vi vet behovet der ute, og kan jobbe for å dekke opp dette. Vi ønsker også å vite om dere har utstyr som ikke er i bruk, slik at vi kan få matchet dette med klubber som mangler det dere har for mye. Klubbene som melder seg på til prosjektet, vil få tilsendt materiale der vi kommer med informasjon til foreldre, utøvere og trenere. På sikt vil vi også lage til en øvingsbank. Klubbene forplikter seg til å følge retningslinjene som NSF hopp legger for innhold i Raw Air Stars. Klubbene som er med i prosjektet, vil få invitasjon til å komme på sin
nærmeste Raw Air turnering, og der må de stille med sitt startnummer. Vi jobber for å få plasser så nært som mulig utøverne, slik at de kan få autografer på sine startnumre.


Dere lager en Hoppsportens dag ila januar enten som en start på Raw Air Stars eller rett og slett som en hoppfest inne i deres hoppskoleprosjekt. Vi har ikke lagt opp til en felles dag dette året, men lar det være opp til dere klubber når det passer dere best å arrangere en slik dag. Hoppsportens dag vil være en fin anledning til også å invitere skoleklasser og/eller andre
idretter i idrettslaget deres til en dag i hoppbakken.
Konseptet vil fortløpende bli utviklet, slik at også de eldre utøverne blir delaktige i konseptet.

NIF-EPI03, 03