Hopp til innhold

Hoppsamling

Miljøsamling i Trondheim 22/9-25/9-16

Nordland Skikrets arrangerte sist helg den årlige miljøsamlingen for skihopperne. 

I disse miljøsamlingene prøver man å få med hoppere i alle aldere fra fylket til å samles, bo sammen, hoppe sammen og det arrangeres sosiale aktiviteter etter at hoppingen er ferdig for dagen.
Dette for å styrke hoppmiljøet på tvers av klubber og fjelloverganger.

 I utgangspunktet var planen denne gangen at alle skulle hoppe sammen i Granåsen, slik ble det også gjennomført fredag. Dessverre viste det seg at bakkene i mellomstørrelse i Granåsen ikke var i den tilstand som var forventet.
Dette medførte at det ble besluttet å kjøre til Knyken i Orkdal, for å hoppe der lørdag og søndag, for de hopperne som ikke hoppet i de aller største bakkene.
Der fant man perfekte forhold i alle bakkene.

 For noen av de yngste var dette første møte med plasthopping og sommerhopp, men nybegynnernervene ble raskt overvunnet og gleden overtok.

 

Etter hoppingen fredag ble det noen timer til fri disposisjon, før alle møttes i Pirbadet for noen timer med aktivitet i stupetårn og andre aktiviteter i bassenget.
Lørdag ble det etter hoppingen var avsluttet arrangert en felles middag, før man avsluttet dagen med GO-kartkjøring, Megazone, Bowling og Lekeland.

 

Generelt kan man si at det ble en meget vellykket samling, hver og en av hopperne viste solid fremgang i løpet av samlingen, og for de fleste ble dette veldig godt dokumentert, enten ved å ta steget opp i større bakker og/eller sette nye personlige rekorder. Verdifull trening for alle, med stort utbytte.
Vi var innkvartert i Sivilforsvarsleiren ved Granåsen, hvor Trønderhopp har disponibelt overnatting for ca 40 stykker, som et tiltak for å gjøre det enklere og billigere å kunne legge samlinger til Granåsen. Vi bodde i brakkene Tiger’n/stensrud/Johnsen, som var oppkalt etter Tommy «Tiger’n» Ingebrigtesn, Henning Stensrud og trenerlegenden Geir Johnsen.

Vi ser at det å kunne bo sammen, og skape felles aktiviteter i flere dager i strekk, bygger et flott miljø blant hoppere, trenere, ledere og foreldre.

Dette er meget viktig for å holde på de hopperne vi har hatt noen år, og få inkludert nye hopper og foreldre inn i hoppfamilien.

Vennlig hilsen
Steinar Isaksen

NIF-EPI01, 01