Hopp til innhold

Innmelding til FIS-lista

Det er igjen tid for innmelding av løpere til FIS-lista og følgende løpere skal innmeldes. Husk at fristen for langrenn langrenn er 30.8.

Avgiften på kr. 250,- innkreves på vegne av FIS og fakturaer sendes klubbvis i etterkant av sesongen. NB! Klubber som ikke melder endringer vil bli fakturert etter fjorårets innmelding.

  • SENIORLØPERE og JUNIORLØPERE  (fra klasse 17 år) som deltar i FIS-renn, Norges Cup (Statoil Cup) og NM kommende skisesong,  skal stå på lista.

Løpere som skal delta i ovennevte renn, må ha undertegnet egenerklæring/Athletes Declaration. De som tidligere er meldt inn i FIS-systemet og dermed har undertegnet Athletes Declaration, trenger ikke gjøre dette på nytt.
NB: Nye løpere som ikke har undertegnet Athletes` Declaration, må gjøre det og sende skjemaet til skikretsen før innmelding. Ingen løpere blir påmeldt FIS-listen uten å ha undertegnet erklæringen. Løpere under 18 år, må ha foreldres/foresattes underskrift. Husk å  skrive på  ”engelsk måte”( ikke æ,ø,å).

Prisen for innmelding på FIS-lista, er kr. 250.- pr. løper, etteranmelding kr. 750,-. NSF dekker for løpere på sentrale landslag. Skikretsen sender samlet oversikt til Norges Skiforbund og forskutterer avgiften overfor NSF. Skikretsen viderefakturerer klubbene i ettertid når vi mottar faktura fra Skiforbundet etter sesongen 2016-2017.

NB: Klubber som ikke melder inn endringer vil bli fakturert ut i fra fjorårets tall.

Påmeldingsfrist:

Ta utgangpunkt i dagens FIS-liste sendt pr. epost og gi klubbvis tilbakemelding på mail: nordland@skiforbundet.no innen  31. august 2016 om:

  • Hvilke løpere som fortsatt skal stå på lista
  • Løpere som eventuelt skal strykes fra lista.
  • Nye løpere (PS! Husk å sende inn AD-skjema)

Egenerklæringsskjema for nye løpere (Athletes Declaration) sendes til Nordland Skikrets senest innen 31.08. 2016 pr. post eller skannet pr. E-post. (postadr.: Nordland Skikrets, Idrettens Hus, Postboks 1421, 8002 Bodø.  E-post: nordland@skiforbundet.no)

Klubben har ansvar for å melde inn til skikretsen hvilke løpere som skal innmeldes, hvilke som skal strykes, og hvilke som skal bli stående på lista. Løperne må derfor sørge for innmelding og utmelding via klubben sin.

 

Hva er FIS-punkter? FIS-punkter er en måte å rangere (måle) alle utøvere på, etter en internasjonal standard. FIS-pkt-lista brukes til seeding, til kvalifisering, m.m. Den best rangerte løper har 0,0 poeng (eller nær 0,0), og så rangeres det oppover. Krav for å kunne delta i World Cup er f.eks 90 FIS-pkt eller lavere (kvinner), og 60 FIS-pkt eller lavere (menn). Det er også vanlig å bruke FIS-pkt-lista som rangering når en skal trekke eller sette opp startlista f.eks i Statoil Norges Cup.

Alle renn som har internasjonal status, teller for å skaffe seg FIS-punkter. Det vil si World Cup-renn, Skandinavisk Cup, NM senior, Statoil Norges Cup senior, og Statoil Norges Cup junior. Dessuten noen "FIS-renn" tidlig på sesongen (Beitosprinten, BUL-sprinten m.m.) samt Nord-norsk mesterskap.

En løpers punkter regnes ut etter en komplisert formel. Generelt kan vi si at gjennomsnittet av de 5 beste resultatene over de siste 12 måneder, er grunnlaget for løperens punkter. Dersom løperen har færre enn 5 tellende renn, gis det et tillegg etter et bestemt system. I henhold til praksis i både FIS og i andre nasjoner, har vi valgt å si at fra og med sesongen 2010-2011 skal alle juniorløpere og seniorløpere som går Norges Cup og NM, være innmeldt på FIS-punkt-lista.

Det kommer ny, oppdatert FIS-punkt-liste ca. 6 ganger i året.

Du kan finne FIS-punkt lista på nettsiden til FIS: www.fisski.com > Cross Country > FIS-points

Velg den øverste lista som kommer opp! Du kan enkelt finne en utøver ved å sortere på etternavn eller fornavn. Husk at Å=aa, Ø=oe, Æ=ae.

For å finne opplysninger om enkeltutøvere, kan du gå frem slik: www.fisski.com > Cross Country- Competitor Biographies Sorter deretter på navn o.l. omtrent som ovenfor.

Med litt øvelse er det enkelt å finne fram, og mange nyttige opplysninger.

Spørsmål? Kontakt kretskontoret på 95 02 85 47

NIF-EPI01, 01