Hopp til innhold

Hederstegn 2016 og 2017

Vi i hederstegnkomiteen ønsker forslag på kandidater. Nordland Skikrets Hederstegn er skikretsens høyeste utmerkelse. Forslag sendes fortløpende til komiteens leder eller et av komitemedlemmene.

Komiteleder:
Britt Marit Alne: bmarialn@online.no
eller komitemedlemer
Odd Stien: odd.stien@signalbox.no
Eva Lund Pedersen: eva.lund.pedersen@gmail.com
Se også link til vår hjemmeside. Hederstegn 2016 og 2017 deles ut på skikretstinget arrangeres våren 2017.

NIF-EPI03, 03