Hopp til innhold

Datoer klar for terminlistemøter

Datoer for renn som skal søkes på: Nordlandscup 1-2, 12-13.desember (alle kan søke) NC 3-4 og KM del1, 16-17.januar (Salten) Tidspunkt og møtested: se under

Oppdatert 31.5.2015:
NC 5-6 og KM del2, 20-21. februar (nord)

NC 7-8, 5-6.mars (alle kan søke)

 De som søker på KM må ha en reservearena oppgitt!

 Terminlistemøter:

nord - 8.juni Sted: Sortland vg kl. 1800

midt - 10.juni Sted: Klungsetstuakl. 18:00
sør - 9.juni Sted: Korgen vertshus kl. 18:00

Sett av datoen! 

Klubber som møter på møtene vil ha fortrinnsrett til datoer.

Legg inn søknad i Sportsadmin

NIF-EPI01, 01