Hopp til innhold

Inkluderingsmidler

Har idrettslaget planer om å starte opp aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelser?

Med støtte fra Nordland fylkeskommune, lyser Nordland idrettskrets ut midler til aktivitetstilbud som skal bidra til økt inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse i idrettslag i Nordland. 

Tilskuddet går til idrettslag som tilrettelegger for aktivitet for denne målgruppen. Dette gjelder både nye og eksisterende tilbud.

Merk at vi i år vil prioritere å gi tilskudd til idrettslag som ikke tidligere har hatt aktivitetstilbud for denne målgruppen. Dette fordi vi ønsker at flere idrettslag skal komme på banen når det gjelder idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.
 

Tildelingssum er avgrenset til maks kr. 8.000,- pr. idrettslag, og skal primært brukes til aktivitet og utstyr tilrettelagt for målgruppen eller kursing av trenere/aktivitetsledere.

Les mer om tilskuddsordningen her

Søknadsfrist: 5. juni 2015

nif-epi04, 04