Hopp til innhold

Nestleder Eva Lund Pedersen ble overrakt gratulasjoner og blomster ved oppstart av tinget

Hederstegn til Siso og Korgen

Hederstegnet er Nordland Skikrets høyeste utmerkelse. For 2013 ble prisen tildelt Eva og Erling Pedersen fra IL Siso mens Ingvar Tverå fra Korgen IL fikk prisen for 2014. Prisene ble utdelt på Skikretstinget.

Tingpapirer komplett.(små endringer 24.4)

Agenda fagmøte langrenn PS: Fagmøtene er lørdag 25.4

Agenda fagmøte alpint PS: Fagmøtene er lørdag 25.4

Fagmøter: Alle grener avholder fagmøter i forkant av skikretstinget (sjekk tidspunkt i tingpapirene).

Referater fra grenenes fagmøter samt protokoll fra skikretstinget kommer her

Valg 2015.

NIF-EPI03, 03