Hopp til innhold

Tilskuddsordning for idrettsklubber i Nordland

I dette heftet vil du finne en oversikt over alle de tilskuddsordningene det er mulig å søke på for idrettslag i Nordland. Vi håper det er til inspirasjon for å opprettholde den daglige aktiviteten, og samtidig gi ideer til å starte opp nye og spennende aktiviteter og prosjekter i idrettslaget!

http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/KRETSER/Nordland/Tilskuddsordninger%20for%20idrettslag%20Nordland%202015%20bedre.pdf

NIF-EPI01, 01