Hopp til innhold

Tiltaksmidler

Vi minner om søknadsfrist for tiltaksmidler (vedtatt på skikretstinget 2015) Ta kontakt med din grenkomite innen utgangen av oktober 2015.

Dette er å betrakte som igangsettings-midler til fornyende tiltak slik at klubbene og dermed kretsen stimuleres til utvikling / vekst. Rekruttering og særlig rekruttering i grupper vi tradisjonelt har hatt lite kontakt med, er viktig; tiltak på tvers av grener også, samarbeid klubb - skole også.

NIF-EPI03, 03